Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Uporaba standardov in rešitev GS1 je nuja v vsaki k optimizaciji usmerjeni preskrbovalni verigi v odprtem okolju.

Učbenik Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig zajema vsebine, ki se nanašajo na označevanje prodajnih enot skladno z obstoječimi zahtevami vseh večjih trgovskih podjetij doma in v tujini. Zaradi aktualnosti smo vključili poglavje o upravljanju sledljivosti.

Poznavanje vsebin zajetih v učbeniku zmanjšujej razkorak v znanjih potrebnih v okolju distribucije in obveznimi vsebinami, ki so danes vključene v srednješolske izobraževalne programe.

Dodatno smo pripravili delovni zvezek, ki je vsem na voljo brezplačno.

Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

Učbenik - kazalo

Delovni zvezek - prenos

 

 

eUčenje GS1

 

Spletna platforma eUčenje je sistem za izobraževanje na daljavo, ki ga organizacija GS1 zagotavlja svojim članom v mednarodnem okolju. Mogoča je tudi uporaba za druge organizacije, kar je bilo v primeru tečaja Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig (UGPV) brezplačno zagotovljeno zainteresiranim srednjim šolam v Sloveniji.

Tečaj UGPV je sestavljen iz treh sklopov, v katerih boste spoznali:

- značilnosti preskrbovalne verige in vloge udeležencev v verigi;

- pomen sledljivosti in kako jo v preskrbovalni verigi izvajamo;

- prednosti, ki jih prinaša uporaba standardov;

- začetek in razvoj sistema GS1;

- različne identifikacijske ključe in simbologije črtne kode
 

Po dogovoru bo mogoča tudi vključitev drugih tečajev (seznam tečajev je v Katalogu izobraževanj eUčenja).

 
SPLETNI TEČAJ

Upravljanje globalnih preskrbovalnih verig

V tem tečaju  so predstavljene vsebine, ki  podpirajo načrtovanje in izpeljavo aktivnosti identifikacije, označevanja in zagotavljanja sledljivosti v odprti preskrbovalni verigi.

   

Vstopi v eUčenje!

 

Če vas zanima promocijska predstavitev, nakup učbenika, dostop do drugih vsebin eUčenja GS1 ali izobraževanje za učitelje nas pokličite na 01/58 98 320 ali nam pišite na izobrazevanje@gs1si.org.