GS1 - Globalni jezik poslovanja
The Global Language of Business
Označevanje živil s standardi GS1- kode za učinkovito sledljivost

Označevanje živil s standardi GS1- kode za učinkovito sledljivost

Dogodek z naslovom "Označevanje živil s standardi GS1 - kode za učinkovito sledljivost!" je namenjen predstavitvi pomembnosti uporabe standardov GS1 pri označevanju živil za dosego učinkovite sledljivosti. Na dogodku se bodo obravnavale različne teme, kot so pomen sledljivosti v prehranski industriji, varnost in kakovost živil ter učinki, ki jih lahko dosežejo proizvajalci in potrošniki z uporabo standardov GS1.

Izzive,  pojasnila zakonodaje in pravil, rešitve in primere bodo z vami delili predavatelji:

Roko Staničić, GS1 Slovenija
dr. Mira Kos Skubic 
mag. Jožica Škof Nikolič, SIST


Izzivi:

 • ob zagotavljanju sledljivosti mesa - od pulta do računa, za varnost potrošnikov ob zahtevah EU ter skladnost s Pravilnikom o zagotavljanju sledljivosti porekla mesa, kateri se začne uporabljati od 30.10. 2023
 • pri označevanju sadja in zelenjave v preskrbovalni verigi
 • pri označevanju rib in ribiških proizvodov ob zahtevi izmenjave informacij o izdelku vseh deležniki v celotni preskrbovalni verigi oskrbe z ribami
 • pri sledljivosti in označevanju alkoholnih pijač v skladu z zahtevami po zagotavljanje dodatnih informacij o sestavinah, energijski in hranilni vrednosti alkoholnih pijač so tudi ena glavnih novosti nove evropske zakonodaje (Uredba EU 2021/2117


Rešitve:

 • Uporaba specifičnih aplikacijskih identifikatorjev in linarnih črtnih kod ter 2D kod z večjo kapaciteto
 • Označevanje in sledljivost sadja in zelenjave
 • Sledljivost nepredpakiranega mesa - od pulta do računa
 • Označevanje in sledljivost rib, ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture
 • Sledljivost in označevanje alkoholnih pijač


Praktični primeri:

 • dobre prakse označevanja enot,
 • slabe prakse označevanja in napake.

Udeleženci dogodka boste brezplačno prejeli en izvod izbranih priporočil za označevanje in sledljivost z uporabo standardov GS1, ki jih je pripravila GS1 Slovenija v sodelovanju s slovenskimi dobavitelji, distributerji in trgovci.

Vsi udeleženci dogodka, ki boste ob prijavi navedli naslov, boste brezplačno prejeli en izvod izbranih tiskanih priporočil za označevanje in sledljivost po stadnardih GS1, v vrednosti posameznega izvoda najmanj 51 €.

Ob prijavi boste lahko izbirali med naslednjimi priporočili, ki smo jih pripravili v GS1 Slovenija v sodelovanju s slovenskimi dobavitelji, distributerji in trgovci:

 •   "Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost sadja in zelenjave – Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot"    ,
 • "   Sledljivost nepredpakiranega mesa - od pulta do računa   ",
 • "   Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost rib , ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture - Sledljivost in označevanje transportnih in logističnih enot   ",
 • "Priporočila GS1 za o      značevanje in sledljivost alkoholnih pijač ".    


Več gradiv in publikacij

Roko Staničić, GS1 Slovenija
Roko Staničić, GS1 Slovenija

Svetovalec za IT, Roko Staničić je del ekipe GS1 Slovenija od leta 2020. Predhodne izkušnje ima bogate na področju IT in podpore v logističnih in skladiščnih rešitvah. V GS1 Slovenija je vodil tudi različne projekte, ki obsegajo uporabo standardov GS1 v raznovsrtnih industrijskih sektorjih. Je strokovnjak za sledljivost v preksrbovalnih verigah in avtor različnih priporočil za uporabo standardov GS1 v praksi.

mag. Jožica Škof Nikolič, SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo
mag. Jožica Škof Nikolič, vodja službe Kontaktna točka SIST

mag. Jožica Škof Nikolič, vodja službe Kontaktna točka SIST, več kot 20 let delovnih izkušenj s svojega področja dela, kjer dela kot pravna svetovalka o zahtevah za dajanje proizvodov na trg EU, ter koordinira sodelovanje s pristojnimi ministrstvi, saj je standardizacija tesno povezana z zakonodajo. Ima bogato znanje in izkušnje z vodenjem področja dela Kontaktne točke za proizvode, za proizvode za gradbeništvo in za kontaktne točke za notifikacije in pravnim svetovanjem o zahtevah, povezanimi z varnostjo in kakovostjo proizvodov, kar zajema tehnično zakonodajo, zahteve za certificiranje, nadzor na trgu, standardizacijo in relacijo med predpisi in standardi.
Kontaktna točka za proizvode na zahtevo predloži naslednje informacije:

 • o tehničnih pravilih (za harmonizirano in neharmonizirano področje), ki se v Republiki Sloveniji ali na ozemlju držav članic uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda,
 • o načelu vzajemnega priznavanja in uporabi Uredbe (EU) 2019/515 na ozemlju države članice,
 • o kontaktnih podatkih pristojnih organov znotraj te države članice, ki omogočajo neposreden stik z njimi, vključno s podrobnostmi o organih, pristojnih za nadzor izvajanja nacionalnih tehničnih pravil, ki se uporabljajo na ozemlju države članice,
 • o pravnih sredstvih in postopkih, ki so v primeru spora med pristojnim organom in gospodarskim subjektom na voljo na ozemlju države članice.
sist.si
Dr. Mira Kos Skubic
Dr. Mira Kos Skubic

Dr. Mira Kos Skubic ima dolgoletne izkušnje s proizvodnjo, preskušanjem ter zakonodajo in standardi s področja hrane. Na začetku svoje poslovne kariere je bila zaposlena v živilskem podjetju SOZD SLOVIN, kjer si je pridobila strokovne izkušnje na področju proizvodnje in kontrole brezalkoholnih pijač in PET embalaže. Nato je nekaj let vodila področje standardizacije živil, okolja, kemikalij in embalaže na takratnem Uradu za standardizacijo in meroslovje. 

Svojo poslovno pot je nadaljevala na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot vodja sektorja za varnost in kakovost hrane in krme. Aktivno je sodelovala pri prilagajanju slovenske zakonodaje s področja živil evropski zakonodaji in pri pogajanjih z Evropsko komisijo v času pred vstopom Slovenije v EU. V tem času je aktivno sodelovala pri izvedbi več TWINNING projektov, vezanih na varnost in kakovost živil in krme, vzpostavitev sledljivosti v verigi proizvodnje živil ter povezovanja pridelovalcev in predelovalcev v proizvodnji živil.

Je članica v meroslovnem svetu MIRS, skupščine SIST, certifikacijskih organov za področje živil iz shem kakovosti. Prav tako je dejavna pri delu tehničnega odbora za varstvo potrošnikov na SIST ter v mednarodnem tehničnem odboru COPOLCO (standardi, povezani z varstvom potrošnikov), ki deluje znotraj mednarodne organizacije za standarde ISO.

Specialistični seminar bo potekal med 10.00 in 12.00.
10.00 - 11:45 - vsebina predavanj
11:45 - 12:00 čas za vprašanja udeležencev

Dostop do seminarja bo omogočen preko spletne povezave orodja Zoom, ki jo boste prijavljeni prejeli dan pred dogodkom.

Kotizacija - Člani GS1 Slovenija 115,00 EUR + DDV
Kotizacija - Nečlani 172,00 EUR + DDV

Po dogodku boste prejeli račun za plačilo na podatke, ki jih navedete ob prijavi.

Nudimo 20% popust na zgodnje prijave do 14.4.2023!

 Vas je več zainteresiranih iz istega podjetja? Kontaktirajte nas!

*Popusti se ne seštevajo - v primeru izpolnitve pogojev za različne popuste, se upošteva najvišji. 

Študenti, dijaki in pedagogi - zaračunavanje je prilagojeno načinu sodelovanja izobraževalne institucije z Akademijo GS1 Slovenija. Več tukaj.

Skrajni rok za morebitno odpoved  udeležbe  je najmanj dan pred izobraževanjem. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20,00 EUR + ddv.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte na: akademija@gs1si.org

Prijavite se


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.


Danes je najpomembnejše zaupanje. In prav potrošniki želijo zaupati hrani, ki jo dobijo v restavraciji ali v trgovini, da je ta varna in sveža. Da je to mogoče, mora biti vzpostavljen sistem sledenja katerega osnova so kakovostni podatki.

Digitalni marketing - bodite vidni!
Seznam vseh dogodkov
Pridobite Certifikat - Razume standarde GS1!
Nazaj na vrh