Če upoštevate standarde GS1, vedite, da so skladni s standardi ISO

Ste vedeli, da naša neodvisna in nepridobitna organizacija GS1 že več kot 20 let sodeluje z Mednarodno organizacijo za standardizacijo (ISO)?

Standardi GS1 so danes prisotni v visoko reguliranih sektorjih, kot so zdravstvo, sveža hrana in prehranske storitve, uporablja pa se jih za namen sledljivosti ter preprečevanja ponaredkov. In ker se ponekod zakonodaja dotika le standardov ISO, je zelo uporabno, da imajo ti standardi tudi reference na GS1.

Tako GS1 kot ISO sta neodvisni in nevladni organizaciji, ki ju družijo iste vrednote ter prepričanja glede nevtralnih in prostovoljnih standardov, ki temeljijo na konsenzu vseh vpletenih strank. To pomeni, da so standardi GS1 in ISO še kako relevantni za vse, ki delujete na trgu.

Če vas zanima, kako so eni in drugi standardi povezani med seboj, odgovore najdete v posebni brošuri GS1 in ISO!

Pokličite nas!
Za vse podrobnosti seveda lahko povprašate vašega svetovalca v GS1 Slovenija. Odlična ekipa vam je na voljo od ponedeljka do petka med 8:30 in 16:00!