Nova uredba EU o nadzoru za večjo varnost agroživilske verige


Namen novih pravil je posodobitev in poenostavitev evropskega sistema nadzora, da bi zagotovili varno hrano v EU v celotni agroživilski verigi. Zagotovili naj bi učinkovitejše postopke za lažje poslovanje, nacionalni regulatorji pa dobivajo pooblastila in orodja za bolj učinkovito izvajanje svojih nalog.

Uredba je del poenostavitve zakonodaje EU na področju preskrbe s hrano, česar se lahko veselijo kmetje, rejci in nosilci živilske dejavnosti (pridelovalci, predelovalci in distributerji), saj bo to področje odslej urejalo le pet namesto 70 aktov.

Ta nova uredba potrjuje vodilno vlogo EU v svetovnem merilu na področju varnosti hrane. Prav tako utira pot k vzpostavitvi dolgo pričakovano referenčnih centrov za dobro počutje živali.

Nova uredba EU 2017/625 z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih je bila objavljena v Uradnem listu EU 7. aprila 2017.

Cilj zakonodaje Unije o zdravju živali je zagotoviti visoke standarde za zdravje ljudi in živali v EU, omogočiti smiseln razvoj sektorjev kmetijstva in akvakulture ter povečati produktivnost. Navedena zakonodaja je potrebna zaradi prispevanja k uresničevanju notranjega trga z živalmi in živalskimi proizvodi ter preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, ki zadevajo EU. Zajema področja, ki vključujejo trgovino znotraj EU, vstop v Unijo, izkoreninjenje bolezni, veterinarski nadzor in obveščanje o boleznih, prispeva pa tudi k varnosti živil in krme.

POMEMBNO ZA REJCE!
Sledljivost mesa je eno od pomembnih področij, kjer pravilna uporaba standardov GS1 pripomore k preprečevanju problemov in zagotavljanju varnosti v preskrbovalnih verigah. Več o tem – tudi priporočila – najdete na spletni strani GS1 Slovenija.