27.2.2017

Nova pravila identifikacije izdelkov

Sredi leta 2016 so bila izdana posodobljena in poenostavljena pravila označevanja izdelkov, ki so danes v večkanalni trgovini nujna. Z novim standardom – Standardom upravljanja GTIN – so določena vodilna načela, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi globalne trgovinske številke izdelka (GTIN), ter 10 osnovnih pravil, ki zahtevajo dodelitev novega GTIN.

Zakaj je nov standard tako pomemben

Za dodelitev številke GTIN posameznemu izdelku je odgovoren lastnik blagovne znamke. Kadar blagovna znamka ni uporabljena, je za številko odgovoren imetnik specifikacije o izdelku. To dejansko pomeni, da mora večina proizvajalcev oštevilčiti svoje izdelke. Uporabnikov sistema GS1 (podjetij) je na svetu več kot milijon, tu pa lahko nastopijo težave, saj se v primeru različnega razumevanja pojavijo velika odstopanja pri identifikaciji. To seveda ni zaželeno, na tak način se namreč povečuje kompleksnost v preskrbovalni verigi. Seveda ni treba posebej poudarjati, da se s tem povečujejo tudi stroški. Brez uporabe enotnih pravil zato preprosto ne gre! To velja še toliko bolj, če bodo vaši izdelki prisotni na tujih trgih.

Nova pravila identifikacije izdelkov dobijo še večji pomen, če vemo, da je bilo v pripravo »Standarda upravljanja GTIN« vključenih več kot 50 podjetij in organizacij z vsega sveta, med njimi korporacije Google, Johnson&Johnson, Unilever, Ecolab, Mattel, Nestle, pa tudi trgovske verige, kot so Migros, Tesco, Coop, Woolworts, Rewe, Careffour, Ahold …

Spletne trgovine so pomen natančne identifikacije še okrepile

S porastom spletnih trgovin se je glede omenjene dileme tehtnica seveda prevesila v prid natančne identifikacije. Če je bilo še v klasični trgovini mogoče, da je prodajalec v skladišču poiskal velikost in barvo izdelka, ki ga je želel kupec, pa pri spletni prodaji to ni več mogoče. Informacijski sistem mora biti tak, da kupec sam pri naročilu že izbere tip, velikost in barvo izdelka.

Zaradi enoznačnega označevanja izdelkov in tudi drugih koristi, ki jih uporaba enotne identifikacije s številko GTIN prinaša, so zahteve za jasno označevanje postavili tudi veliki spletni trgovci in tržnice. Tako je praviloma postalo nemogoče, da bi v spletne trgovine na novo vpisovali izdelke brez številke GTIN. Prvi se je za obvezno uporabo odločil eBay, pozneje pa tudi Amazon, Alibaba in drugi. Tudi v Googlovih iskalnikih bodo poizvedbe natančnejše, kadar so izdelki označeni z GTIN.

Nov izdelek dobi novo številko GTIN

Pravilo za oštevilčenje novih izdelkov je preprosto: nov izdelek mora dobiti novo številko GTIN. Tako bomo zagotovili, da bo mogoče nov izdelek razlikovati od vseh tistih, ki se na trgu že nahajajo.

Spremembe izdelka

Bolj zapleteno je lahko obvladovanje oštevilčenja ob spremembah izdelkov, do katerih tako ali drugače prihaja v življenjskem ciklu izdelka. Govorimo o preoblikovanju dizajna, embalaže, spremembi sestave, količine ali kakšni drugi spremembi izdelka, ki lahko vpliva na dodelitev GTIN.

Pri nekaterih spremembah je odločitev o oštevilčenju kljub temu enostavna, Denimo, praznično pakiranje izdelka se sicer ne razlikuje od prejšnjih pakiranj, razen po embalaži. Če ni drugih sprememb, ki bi zahtevale dodelitev druge številke GTIN, potem se obstoječa številka GTIN ohrani. Vendar v tem primeru ne bo mogoče voditi statistike prodaje ali primerjalne analize med obema različicama izdelka. Če bi želeli zagotoviti upravljanje različic v distribuciji, bi novo številko GTIN dodelili samo na ravni skupinskega pakiranja.

Kadar je treba upoštevati več kriterijev, pa se stvari lahko tudi zapletejo. Dejali smo že, da Standard upravljanja GTIN določa vodilna načela, ki vplivajo na odločitev o dodelitvi številke GTIN. Poudariti velja naslednje:

  • Potrošnik in/ali poslovni partner mora razlikovati med spremenjenim ali novim izdelkom in prejšnjimi/obstoječimi različicami.
  • Obstaja predpis/zahteva po navedbi obveznega besedila za potrošnika in/ali poslovnega partnerja.
  • Obstaja bistven vpliv na preskrbovalno verigo (npr. kako se izdelek odpremi, skladišči ali prevzame).

Za določitev novega GTIN tako zadostuje že izpolnjevanje enega samega kriterija.

Kje je na voljo nov standard?

Standard je preveden in dostopen na spletnih straneh GS1 Slovenija. Na spletnih straneh globalne organizacije GS1 pa je na voljo aplikacija z »odločitvenim drevesom«, ki bo uporabniku v pomoč pri procesu odločanja.

Več o Standardu upravljanja GTIN preberite v reviji Novice 16!