Globalni jezik poslovanja

 

 

 

Odslej obvezna označba hranilne vrednosti živil

-

SPOROČILO ZA JAVNOST

 

 

Organizacija GS1 Slovenija obvešča, da 13. decembra 2016, stopi v veljavo določba o označbi hranilne vrednosti živil evropske uredbe 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom.

 

Že sedaj je obvezna navedba naslednjih podatkov:

 1. ime živila;
 2. seznam sestavin;
 3. vsaka sestavina ali pomožno tehnološko sredstvo, ki je navedeno na seznamu v Prilogi II uredbe ali pridobljeno iz snovi ali proizvoda s seznama v Prilogi II, ki povzroča alergije ali preobčutljivosti, se uporablja v proizvodnji ali pri pripravi živila in je še vedno prisotno v končnem proizvodu, čeprav v spremenjeni obliki;
 4. količina nekaterih sestavin ali kategorij sestavin;
 5. neto količina živila;
 6. datum minimalne trajnosti ali datum uporabe;
 7. posebni pogoji shranjevanja in/ali pogoji uporabe;
 8. ime ali naziv podjetja in naslov nosilca živilske dejavnosti (uvoznik, če ima nosilec sedež izven EU);
 9. država izvora ali kraj porekla, kot je predviden(-a) v členu 26 te uredbe;
 10. navodila za uporabo, kadar živila ne bi bilo mogoče enostavno uporabiti brez teh navodil;
 11. pri pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 volumenskega odstotka alkohola, dejanska alkoholna stopnja v volumenskih odstotkih.
 12.  

  Po novem pa stopi v veljavo še naslednje določilo:

 13. označba hranilne vrednosti

 

Kaj to pomeni v praksi? Označevanje energijskih vrednosti in količin hranil v živilu pomeni posredovanje naslednjih obveznih informacij potrošnikom:

 • energijsko vrednost v kJ in kcal,
 • količino maščob in količino nasičenih maščob,
 • količino ogljikovih hidratov in količino sladkorjev,
 • količino beljakovin,
 • količino soli (po potrebi je lahko v neposredni bližini označbe hranilne vrednosti izjava, v kateri je navedeno, da je vsebnost soli izključno posledica naravno prisotnega natrija).

 

Neobvezno, a priporočljivo, je označevanje energijske in hranilne vrednosti za:

 • enkrat in večkrat nenasičenih maščob,
 • poliolov (sladkorni alkoholi, sicer naravno prisotni v sadju in zelenjavi),
 • škroba,
 • prehranskih vlaknin,
 • vitaminov in mineralov, ki so prisotni v znatnih količinah.

»Poleg podajanja energijske vrednosti ali hranilne sestave na 100 g ali 100 ml se lahko omenjene informacije navedejo tudi na porcijo ali na jedilno enoto, ki jo potrošnik zlahka prepozna in pod pogojem, da je porcija ali jedilna enota količinsko opredeljena na označbi, ter da je navedeno število porcij v vsebovani embalaži,« pojasnjuje Marija Groznik Stanković, mag., tehnična svetovalka v GS1 Slovenija.

Direktorica GS1 Slovenija Zdenka Konda dodaja, da potrebujejo potrošniki natančne in razumljive informacije o vsebini in sestavi živilskih proizvodov. »Sploh v času nakupov preko različnih kanalov, predvsem digitalnih, je pomembno, da je potrošnik pravilno obveščen o proizvodih, ki jih kupuje. S pravimi podatki je zagotovljena tudi sledljivost,« pravi Zdenka Konda.

Omenjena uredba o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom velja za nosilce živilske dejavnost, in sicer za vsa živila, ki so namenjena končnemu potrošniku, vključno z živili, ki jih dostavljajo obrati javne prehrane, za gostinske storitve, ki jih izvajajo prevozna podjetja na ozemlju držav članic. Za informacije o živilih je odgovoren nosilec dejavnosti, ki živilo trži. Če ima odgovoren nosilec dejavnosti sedež izven EU, je za informacije o živilih odgovoren uvoznik.

Globalno omrežje za sinhronizacijo podatkov GS1 (Global Data Synchronization Network – GDSN) vsem partnerjem preskrbovalne verige zagotavlja dostop do enakih, točnih podatkov. V globalnem e-katalogu GS1 GDSN se podatki evidentirajo na način, kot zahteva zakonodaja, kar zagotavlja korektne in pravočasne informacije za potrošnike. Hranila so poleg alergenov v e-katalogu GS1 GDSN majhen, a zelo pomemben modul, ki pokriva uredbo 1169/2011.

 

 

 

GS1 Slovenija je neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo prodajnih enot in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji. Trenutno ima okoli 3300 članov oziroma uporabnikov, predvsem iz predelovalne in trgovske dejavnosti, logistike ter zdravstva. Vizija zavoda je svet, v katerem z močjo standardov blago in informacije učinkovito in zanesljivo krožijo po vsem svetu, in sicer tako za dobrobit gospodarstva kot izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi. Da bi povečali učinkovitost preskrbovalne verige, izmenjavo blaga in informacij, GS1 Slovenija ponuja in spodbuja uporabo standardov GS1 za:

 • identifikacijo (identifikacijske številke – GTIN*, GLN, SSCC),
 • črtne kode in standardov za radiofrekvenčno identifikacijo (EPC/RFID),
 • izmenjavo podatkov (GDSN, EDI, EPCIS).

 

GS1 AISBL je nepridobitna mednarodna organizacija, ki razvija globalne standarde in rešitve GS1 za identifikacijo, sledenje in elektronsko izmenjavo podatkov blaga, lokacij in storitev. Sedež GS1 AISBL je v Bruslju. Nacionalna predstavništva GS1 delujejo v več kot 110 državah po svetu, standardi GS1 pa so prisotni v več kot 150 državah. Organizacija GS1 ima več kot milijon članov – od mednarodnih družb do malih, lokalnih podjetij.

 

GS1 Slovenija je nacionalni predstavnik mednarodne organizacije GS1 AISBL, ki ima na podlagi licenčne pogodbe edini v Sloveniji status in vsa pooblastila ter obveznosti nacionalne organizacije mednarodnega sistema GS1.

 

* Številke GS1 GTIN omogočajo enolično identifikacijo prodajnih enot in so osnova za izdelavo črtne kode EAN, ki je najbolj znan in prepoznaven standard po svetu.

 

 

Dodatne informacije:

 

Ana Vučina Vršnak

Sodelavka za komuniciranje

GS1 Slovenija
Dimičeva 9
1000 Ljubljana
Slovenija
GLN 3830034089996

T  +386 1 5898 338
F  +386 1 5898 323

M  +386 40 241 963
E ana.vucina@gs1si.org

 

www.gs1si.org

GS1 Slovenija je neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo in elektronsko izmenjavo podatkov v Sloveniji.

  


IZJAVA O ZAUPNOSTI: Vsebina tega elektronskega sporočila in vse morebitne priloge so zaupne in nimajo pogodbene veljave s strani GS1 Slovenija. Če ste sporočilo prejeli po pomoti, podatkov ne smete kakorkoli uporabiti, sporočilo morate izbrisati in obvestiti pošiljatelja. GS1 Slovenija ne sprejema odgovornosti za točnost in kompetentnost podatkov ali za mnenje, ki ga izraža avtor sporočila. GS1 Slovenija lahko spremlja komunikacijo, pri čemer so pravice tretjih spoštovane. © GS1.