EPC (Electronic Product Code™)

Elektronska koda izdelka EPC je standardizirana globalna identifikacijska številka, ki enolično označuje posamezen predmet (izdelek, logistična enota, lokacija, osnovno sredstvo, vračljivo sredstvo, dokument, ...).

Uporablja se v RFID sistemih in v sistemih EPCIS za izmenjavo podatkov.

Poznamo dva osnovna formata zapisa EPC kode:

 • EPC Binary Encoding/Decoding 
  Binarna oblika zapisa 
  Namen: zapisovanje v in branje iz RFID oznake

 • Internet Uniform Resource Identifier (URI) 
  “urn:epc:id:sgtin:CompanyPrefix.ItemReference.SerialNumber” 
  na primer:
  “urn:epc:id:sgtin:1234567.12345.123456” 
  Namen: človeku berljiva oblika, izmenjava podatkov, v bazah podatkov

V EPC formatu imamo z GS1 EPCglobal standardi opredeljene vse obstoječe GS1 identifikatorje - GTIN, GLN, GRAI, GIAI, … .

Primer zapisa številke GTIN v EPC kodi SGTIN

Ključna razlika med obema označevanjema je, da z GTIN označimo posamezen tip izdelka, medtem ko z SGTIN pa posamezen izdelek. To dosežemo z dodano t.i. 'serijsko številko'.

Pretvorba GTIN v SGTIN

RFID (Radio Frequency Identification)

RFID tehnologija nam omogoča brez-kontakten prenos podatkov med nosilcem podatkov – RFID oznako (ang. tag) in RFID bralno napravo.

Za branje podatkov ne potrebujemo vidnega polja med obema napravama, kar nam omogoča branje večjega števila oznak v istem času, sistem pa deluje tudi v zahtevnih pogojih, kot npr. mraz, umazanija ali tam, kjer ni mogoč direkten dostop. 

Shema RFID sistema

UHF frekvenčno področje

Trend razvoja RFID sistemov s tem tudi trend razvoja EPCglobal standardov je na UHF (Ultra High Frequency) frekvenčnem območju. UHF frekvenčno območje je edino območje, ki nam omogoča, da so RFID oznake berljive kjerkoli na svetu. S trenutno najbolj razširjenimi standardi GS1 EPC Gen2  (ISO 18000-6C), je sprejeta druga generacija komunikacijskega protokola pasivnih UHF RFID oznak (razred 1), po katerih se ravnajo tako številni proizvajalci RFID oznak kot tudi proizvajalci RFID opreme.


Dva ključna standarda RFID/EPC identifikacije sta: