2D simbologija

V 2D kode lahko zapišemo veliko več podatkov, kot je to možno s črtnimi kodami. Za branje 2D kod potrebujemo napravo s CCD kamero.

V sistemu GS1 sta na voljo dve 2D simbologiji, Data Matrix in QR koda, ki jih lahko uporabljamo za različne namene.

GS1 DataMatrix

Simbologija omogoča, da se več 100 ali več 1000 znakov kodira na majhnem prostoru.

Pomembna lastnost GS1 DataMatrix je, da se lahko uporablja za neposredno označevanje proizvodov, sestavnih delov ali posameznih sklopov. V takih primerih se koda jedka ali z laserjem vgravira na površino enote, tako se ne izbriše tudi v zelo neugodnih razmerah delovanja. Zato je GS1 DataMatrix precej primeren za aplikacije, katerih pogoji ne dovoljujejo uporabe običajnih črtnih kod.

GS1 DataMatrix Kodirana vsebina: (01)04012345678901(21)ABCDEFG123456789

V državah evropske unije je od 9. februarja 2019 uporaba GS1 DataMatrix zakonsko obvezna za označevanje zdravil, zaradi svojih specifičnih lastnosti (majhna koda vsebuje veliko podatkov, zaščitnih elementov - serializacija), ki omogočajo sledljivost, ki je zelo pomembna za varnost pacientov.

GS1 QR 

V nasprotju z najbolj razširjeno prakso direktnega kodiranja url naslovov v simbolu QR je v sistemu GS1 tako pri ostalih nosilcih, ki omogočajo zapis več podatkov predpisana uporaba AI. Atributivni podatki se vedno navezujejo na identifikacijski ključ, zato je url naslov vedno dodan k GTIN izdelka na katerega se nanaša dodatna informacija. 

GS1 QRKodirana vsebina: (01)00857674002010(8200)http://www.gs1.org/