Pomen kakovostnih podatkov

Kakovostni podatki poslovnim partnerjem prinašajo prihranek pri stroških, večajo učinkovitost poslovanja in pospešijo čas prihoda novega izdelka na tržišče.

 

Z večanjem števila izmenjanih informacij med poslovnimi partnerji preskrbovalne verige in vedno večjimi zahtevami lokalnih regulatorjev in uredb EU ter vedno večjim zahtevam končnih potrošnikov, je potrebno več pozornosti nameniti dvigu kakovosti matičnih podatkov o izdelkih in pakiranjih.

Kakovostni matični podatki zagotavljajo učinkovito


  • proženje in podporo poslovnim procesom,
  • poslovanje med partnerji,
  • informiranje kupcev,
  • poročanje inštitucijam,
  • izpolnjevanje zahtev uredb EU,
  • sprejemanje poslovnih odločitev.

Na primeru marmelade si poglejte učinek kakovostnih podatkov.

Kakovostni podatki so


POPOLNI

Vse zahtevane vrednosti o izdelku ali storitvi morajo biti elektronsko evidentirane.


ZASNOVANI NA STANDARDIH

Tako nas razumejo vsi partnerji, tudi v tujini. To pomeni tudi konkurenčno prednost vsaj pri vstopu na nova tržišča.


DOSLEDNI

Kakovostni podatki so skladni v vseh internih informacijskih sistemih. Ena izmed težav je namreč ta, da imajo dobavitelji različne informacijske sisteme za podatke o izdelkih in najboljša praksa uči, da mora obstajati ena sama različica matičnih podatkov.


NATANČNI

Zapisane vrednosti posameznega podatka  morajo pravilno opisovati izdelek, vključno z njegov težo in merami.


ZNAN ČAS IN TRAJANJE

Dobri podatki imajo znan čas nastanka, tako da se vedno uporabijo najtočnejši in najbolj sveži podatki o izdelkih in pakiranjih.

Merjenje izdelkov

Težave slabe in prednosti dobre kakovosti podatkov nastanejo


v transportu in logistiki,

pri skladiščenju blaga,

v maloprodaji in

pri končnemu potrošniku.


Oglejte si nekaj več o slabostih nekakovostnih podatkov in o prednostih kakovostnih podatkov v poslovnih procesih dobaviteljev in trgovcev.

Iščete napredno rešitev za sinhronizacijo podatkov?

Sinhronizacija podatkov preko globalnega e-kataloga GS1 GDSN 1WorldSync® v svetu obvladuje preko 80% svetovne sinhronizacije podatkov.

Pokličite našega strokovnjaka in preverite ali bo globalna sinhronizacija tudi vam zagotovila koristi!
 

 

Mateja Podlogar
T: +386 1 5898 334
E: mateja.podlogar@gs1si.org

Marija Groznik
T: +386 1 5898 311
E: marija.groznik@gs1si.org