Kako zagotovimo kakovostne podatke

Kakovosten podatek mora biti na izvoru točen in nato vse do ponora prenešen čim bolj avtomatsko in v nespremenjeni obliki.

Za zagotavljanje kakovostnih podatkov je tako nujno, da so podatki točni, enaki na izvoru pri proizvajalcu /dobavitelju, ki jih je zajel in je zanje odgovoren kot tudi na strani prejemnika kupca/trgovca, ki bo te podatke ponudil končnemu potrošniku.  To velja tako za podatke o novih izdelkih in pakiranjih kot tudi o njihovih spremembah.

 

Vas zanima kako priti do kakovostnih podatkov. Sledite spodaj zapisanim korakom.

Priporočeni koraki

1. korak
Imenujte upravljavca podatkov

Imenujte upravljavca podatkov, bodisi posameznika ali oddelek, kot edinega lastnika podatkov o izdelku, vnesenih v GDSN. Izdelajte proces upravljanja kakovosti podatkov in povečajte zavedanje o pomenu kakovostnih podatkov, predvsem pri uvajanju novega izdelka, že znotraj podjetja.

2. korak
Določite lastnike podatkov

Določite lastnike podatkov v celotnem podjetju, ki bodo zagotavljali vse potrebne podatke za nove izdelke ter zagotovili dokumentiranje in merjenje poteka procesa.

3. korak
Držite se priporočil standardov in pravil GS1

Držite se priporočil standardov in pravil GS1 tudi v internem procesu upravljanja matičnih podatkov. Pri zajemanju podatkov o izdelku morate upoštevati standarde GS1:

  • Pravila za dodeljevanje GTIN,
  • Pravila za merjenje izdelkov in pakiranj GDSN ter
  • Pravila za zajemanje digitalnih vsebin – slik,

kar omogoča nemoteno izvajanje poslovnih procesov.

Pri zajemu podatkov morate zajeti vse obvezne podatke GDSN in tudi tiste, ki jih zahteva posamezno tržišče. Seznam atributov za slovenski trg si poglejte v dokumentu »Unija atributov GS1 GDSN za slovensko tržišče«, ki je nastal v okviru delovanja delovne skupine GDSN na GS1 Slovenija, v katero so združeni različni slovenski trgovci.

4. korak
Še enkrat preverite podatke

Preden podatke o novih izdelkih ali pakiranjih ali njihove spremembe objavite in razpošljete, jih še enkrat preverite.

5. korak
Stalno posodabljajte podatke

Tako mere kot tudi ostale podatke o izdelkih in pakiranjih je potrebno stalno posodabljati in o tem obveščati vse katerih se ti podatki zadevajo, tako znotraj svojega podjetja kot tudi vse svoje zunanje partnerje. Ključnega pomena je, da izmenjate kakovostne podatke o izdelkih in pakiranjih tako, kot je določeno v opisu procesa upravljanja podatkov ter da so vedno ažurni. Le tako lahko zagotovite, da imajo vsi točne in kakovostne podatke o izdelkih in pakiranjih.

 

 

 

 

Ste se lotili izziva zagotavljanja kakovostnih podatkov in želite pomoč. Kontaktirajte nas:

     
      Mateja Podlogar Marija Groznik
  T: +386 1 5898 334 T: +386 1 5898 311
  E: mateja.podlogar@gs1si.org E: marija.groznik@gs1si.org