Kako začeti z GDSN?

Uvedba globalne sinhronizacije v podjetje je poslovni projekt, ki zaživi ob podpori vodstva.

Pri tem se osredotočite na tri poglavitne točke:

 • proces,
 • ljudi | ekipo in
 • informacijsko rešitev.

Z uspešno uvedbo GDSN boste deležni različnih poslovnih koristi: od izboljšanja natančnosti naročil, ki jih boste prejeli od vaših trgovskih partnerjev, do bistvenih izboljšav v delovnem procesu, do katerih boste prišli ob sodelovanju z vašimi poslovnimi partnerji. Vsekakor boste z uvedbo GDSN povečali zaupanje v informacije, ki jih podajate vašim strankam.

Proces, ljudje, tehnologija

Primeri dobrih praks v tujini

GDSN - Koraki uvajanja


 

1. korak
Ustanovite delovno skupino in pridobite podporo vodstva
 • Ustanovite delovno skupino, ki bo vključevala tako strokovnjake za poslovanje in poslovne procese kot tudi tehnične strokovnjake.
 • Razširite pomen zagotavljanja kakovostnih matičnih podatkov tako znotraj podjetja kot tudi navzven, pri vaših poslovnih partnerjih.
 • Pridobite podporo vodstva.
2. korak
Izdelajte poslovno strategijo uvedbe
 • Izdelajte poslovni primer za vaše podjetje – zagotovite, da bo povezan s ključnimi kazalniki uspešnosti (Key Perforance Indicators - KPI).
 • Ovrednotite obstoječe poslovne procese in opredelite pričakovane koristi, ki jih prinaša globalna sinhronizacija v vaše poslovanje.
 • Hkrati ocenite svoje razpoložljive informacijske vire in na podlagi analize obstoječega informacijskega sistema ocenite stroške vpeljave.  
 • Ustanovite skupino za vpeljavo v katero vključite strokovnjake s področja poslovanja, upravljanja matičnih podatkov ter informacijsko-komunikacijske tehnologije.
 • V tej fazi  izberite certificiranega ponudnika globalnega e-kataloga GS1 GDSN.
3. korak
Preverite kakovost podatkov in jih uskladite z globalnim standardom
 • Preverite kakovost vaših podatkov. Seznam podatkov, ki jih od vas želijo slovenski trgovci si poglejte v dokumentu "Unija atributov GS1 GDSN za slovensko tržišče".
 • Prečistite vaše podatke! Natančnost podatkov je bistvenega pomena za uspešnost globalne sinhronizacije.
 • Preverite in zagotovite, da boste vi in vaši poslovni partnerji dosledno uporabljali ključne standarde GS1 za učinkovito sinhronizacijo matičnih podatkov o izdelku in sicer:

NE podcenjujte tega koraka! Zavedajte se, da sinhroniziranje nenatančnih in nepravilno klasificiranih podatkov povzroča probleme, zamude in večanje stroškov poslovanja vseh partnerjev preskrbovalne verige.

4. korak
Začnite s postopnim uvajanjem
 • Začnite z majhnimi koraki – preden vpeljete globalno sinhronizacijo podatkov z vsemi vašimi dobavitelji in zajamete vse izdelke, izberite le nekaj ključnih dobaviteljev in manjši nabor izdelkov tako, da boste bolje pripravljeni na uvedbo globalne sinhronizacije v celoti.
 • Vzpostavite stike z vašim poslovnim partnerjem, s katerim želite sinhronizirati podatke o izdelkih in  v vaš izbrani globalni e-katalog GDSN dodajte le prečiščene podatke o izdelkih in njihovih pakiranjih.
 • Testno uvajanje – naredite nakej »pilotnih testov« z vašimi izbranimi poslovnimi partnerji. To vam bo pomagalo pri vrednotenju rezultatov. Imejte posluh tudi za njihove želje!
 • Uvajanje za vse partnerje in vse izdelke - Na podlagi testnega uvajanja ugotovite kaj bi spremenili, čemu bi dali večji povdarek. Uvedite te spremembe/izboljšave in se lotite uvajanja sinhronizacije podatkov z vsemi vašimi partnerji in za cel asortiman izdelkov in njihovih pakiranj.

Želite vstopiti v svet globalne sinhronizacije podatkov?

Potem je sedaj pravi trenutek, da se prek GS1 Slovenija včlanite v globalni e-katalog GS1 GDSN Atrify®, ki v svetu obvladuje preko 80% svetovne sinhronizacije podatkov.

Včlanitev