GSRN - Global Service Relation Number

Kadar potrebujemo identificirati poslovno razmerje, kot je pogodba s stranko in podatke o storitvah s posameznimi strankami, zavarovalne police, člane knjižnjice... se uporablja GSRN.

GSRN se uporablja tudi za označevanje električnih generatorjev za sledljivost izvora električne energije, za označevanje električnih števcev, merilnih in odjemnih mest za plinske števce in še marsikje.

Številka je dolga 18 mest, začne se s predpono (licenco) podjetja, na koncu pa je tudi kontrolna številka.