GRAI - Global Returnable Asset Identifier

GRAI uporabljamo za identifikacijo vračljive embalaže. Tipični primer so zaboji, sodi, košare, kovčki... 

Uporaben je povsod tam, kjer moramo slediti embalaži, ki potuje tudi izven podjetja predvsem zato, da se ve, kje je kakšen kos embalaže.
 

Primer zapisa GRAI v simbologiji GS1-128, kjer uporabljamo AI 8003:

Za serijski del identifikatorja GRAI lahko uporabljamo alfanumerične znake, vendar je priporočljivo, da se vedno uporablja samo cifre, ker s tem skrajšamo zapis kode.