GIAI - Global Individual Asset Identifier

GIAI se uporablja za identifikacijo najrazličnejših resursev podjetij, kot so vozila, viličarji, vozički, lokomotive, vagoni, klopi, inventurne enote, stroji...

Uporabnost ključa je v njegovi dinamični dolžini, ki omogoča identifikacijo enote z dolžino do 30 alfanumeričnih znakov. Kot vsi ključi GS1, se tudi ta začne s predpono (licenco) podjetja.