Identifikacija

Globalna enolična identifikacija prodajnih enot, storitev, lokacij, transportnih enot, vračljive embalaže, dokumentov, ..., je osnova sistema standardov GS1.


V sistemu GS1 je razlikovanje enot zagotovljeno z identifikacijskimi ključi GS1 in dodatnimi atributivnimi podatki. Oboji se zapisujejo v obliki Aplikacijskih identifikatorjev GS1. Njihova uporaba omogoča vzpostavitev učinkovite in cenovno ugodne preskrbovalne verige od proizvajalca do potrošnika. 

Preskrbovalna veriga

Identifikacijski ključi GS1

Najbolj pogosto uporabljeni identifikacijski ključi so:

Naziv

Kaj identificira?

GTIN

Globalna trgovinska številka izdelka
(Global Trade Item Number)

prodajne enote (izdelke, storitve)

GLN

Globalna lokacijska številka
(Global Trade Item Number)

lokacije in pravne subjekte
(podjetje, skladišča, oddelke v podjetjih)

SSCC

Zaporedna koda zabojnika
(Serial Shipment Container Code)

posamezne logistične enote
(škatle, zaboje, palete)

Drugi identifikacijski ključi GS1

Aplikacijski identifikatorji (AI) GS1

Največkrat uporabljeni AI so:

AI

Pomen

Razlaga

(00)

SSCC

Zaporedna koda zabojnika

(01)

GTIN

Globalna trgovinska številka enote

(10)

BATCH/LOT

Številka serije ali partije

(15)

BEST BEFORE
(Uporabno najmanj do)

Datum minimalnega roka uporabnosti (kakovost)
format: LLMMDD

Pravila uporabe aplikacijskih identifikatorjev

Sprememba izdelka

V življenskem ciklu izdelkov lahko prihaja do manjših in večjih sprememb. Ker le te lahko vplivajo na vse udeležence v preskrbovalni verigi si boste s Standardom upravljanja GTIN lahko pomagali pri odločitvi v katerih primerih spremembe izdelka je potrebno dodeliti nov GTIN.