Identifikacija

Globalna enolična identifikacija prodajnih enot, storitev, lokacij, transportnih enot, vračljive embalaže, dokumentov, ..., je osnova sistema standardov GS1.


V sistemu GS1 je razlikovanje enot zagotovljeno z identifikacijskimi ključi GS1 in dodatnimi atributivnimi podatki. Oboji se zapisujejo v obliki Aplikacijskih identifikatorjev GS1. Njihova uporaba omogoča vzpostavitev učinkovite in cenovno ugodne preskrbovalne verige od proizvajalca do potrošnika. 

Preskrbovalna veriga

Identifikacijski ključi GS1

Najbolj pogosto uporabljeni identifikacijski ključi so:

Naziv

Kaj identificira?

GTIN

Globalna trgovinska številka izdelka
(Global Trade Item Number)

prodajne enote (izdelke, storitve)

GLN

Globalna lokacijska številka
(Global Location Number)

lokacije in pravne subjekte
(podjetje, skladišča, oddelke v podjetjih)

SSCC

Zaporedna koda zabojnika
(Serial Shipment Container Code)

posamezne logistične enote
(škatle, zaboje, palete)

Drugi identifikacijski ključi GS1

Aplikacijski identifikatorji (AI) GS1

Največkrat uporabljeni AI so:

AI

Pomen

Razlaga

(00)

SSCC

Zaporedna koda zabojnika

(01)

GTIN

Globalna trgovinska številka enote

(10)

BATCH/LOT

Številka serije ali partije

(15)

BEST BEFORE
(Uporabno najmanj do)

Datum minimalnega roka uporabnosti (kakovost)
format: LLMMDD

Pravila uporabe aplikacijskih identifikatorjev

Sprememba izdelka

V življenskem ciklu izdelkov lahko prihaja do manjših in večjih sprememb. Ker le te lahko vplivajo na vse udeležence v preskrbovalni verigi si boste s Standardom upravljanja GTIN lahko pomagali pri odločitvi v katerih primerih spremembe izdelka je potrebno dodeliti nov GTIN.