Nadomestilo za prenos številk GS1

Prenos intervala številk GS1 je izjemoma mogoč pod pogoji, določenimi v Statutu GS1 Slovenija.

Prenos številk GS1 se izvede ob sodelovanju in soglasju zavoda GS1 Slovenija za prenos, na podlagi predhodne preučitve vsakega posameznega primera in na podlagi podpisa ustreznih, s strani zavoda GS1 pripravljenih, izjav.
Prevzemnik je pred izvedbo prenosa številk GS1 dolžan plačati nadomestilo za prenos.
 

Cene nadomestil veljajo od vključno 16.4.2010 naprej. Cene ne vključujejo DDV.

Nadomestilo za prenos številk GS1


 Nadomestilo za prenos številk GS1 v primeru

  • pripojitve obstoječega kolektivnega člana drugi pravni osebi,
  • združitve več kolektivnih članov v novo pravno osebo in
  • prodaje celotne dejavnosti in/ali blagovnih znamk kolektivnega člana drugi pravni osebi

400,00 EUR


Nadomestilo za prenos številk GS1 v primeru

  • prenehanja kolektivnega člana zaradi statusnega preoblikovanja v drugo pravno osebo z enako dejavnostjo,
  • prenosa s.p. iz dopolnilne (popoldanske) dejavnosti na celodnevno dejavnost s.p. ali prenos dejavnosti pri fizični osebi (kmetu) na registrirano dopolnilno dejavnost, pri čemer gre vedno za isto osebo,
  • prenehanja kolektivnega člana iz razloga upokojitve in nadaljevanja opravljanja iste dejavnosti s strani družinskega člana in
  • prenehanja kolektivnega člana zaradi smrti in prenosa dejavnosti na dediča

130,00 EUR