26.09.2016

Strokovni seminar - Označevanje hranilnih vrednosti živil

V mesecu septembru je GS1 Slovenija organizirala, v sodelovanju z Mednarodnim centrom za prenos znanja, seminar "Označevanje hranilne vrednosti živil", na katerem je bilo govora o spremembah evropske uredbe o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom 1169/2011, ki stopijo v veljavo 13.12.2016. Na seminarju so bile predstavljene dobre prakse in rešitve s področja označevanja živil. Odstranjenih je bilo veliko dilem, odgovorjenih mnogo konkretnih vprašanj. Vsebino seminarja so predstavile štiri predavateljice, in sicer mag. Mira Kos Skubic iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, doc.dr. Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, doc.dr. Barbara Koroušić Seljak iz instituta »Jožef Stefan« in Marija Groznik Stanković, mag., iz GS1 Slovenija.

Seminarja se je udeležilo preko 70 udeležencev, ki so v svojih vtisih poudarili pomen pridobljenega znanja za njihovo nadaljnje delo. Po mnenju udeležencev so bile predavateljice strokovne, njihove predstavitve pa kakovostne, koristne in uporabne v praksi.