01.10.2015

Združeni narodi za pospeševanje trajnostnega kmetovanja z GS1 standardi

Vlade, kmetovalci in podjetja sodelujejo pri razvoju gospodarnega, socialnega in okoljsko trajnostnega kmetijstva

Sporočilo za javnost
Bruselj, Belgija, 28 september 2015 – Izvršni direktor in predsednik GS1 Miguel Lopera je bil posebni govornik na vrhu Generalne skupščine ZN na področju trajnostnega razvoja, ki je zasedal danes v New Yorku in kjer je spregovoril o tem, kako lahko javni in zasebni sektor uporabljata tehnologijo in masovne podatke pri sodelovanju in spodbujanju trajnostnih načinov kmetovanja znotraj kmetijske industrije. Razvoj varnih in trajnostnih pristopov h kmetovanju za reševanje vprašanja varne preskrbe s hrano je najpomembnejša prednostna naloga Združenih narodov na področju trajnostnega razvoja.
GS1 je nevtralna, neprofitna svetovna organizacija, ki razvija in vzdržuje najširše uporabljeni sistem standardov preskrbovalne verige na svetu in je vključena v skupna prizadevanja za določanje in usklajevanje stotine raznovrstnih standardov in certificiranj, povezanih s trajnostnim kmetovanjem. Prizadevanja, poznana pod imenom pobude The Blue Number Initiative, A Global Registry for Sustainable Farmers, bodo izboljšala storitve GS1 na področju globalnega registra. Register bo kmetovalcem, vladam, podjetjem in skupnostim omogočil sporazumevanje drug z drugim navzgor ali navzdol po preskrbovalni verigi, in sicer z uveljavitvijo skupnega jezika in globalno edinstveno identifikacijo kmetij.
Z uporabo globalnih lokacijskih številk GS1 (številk GLN) bo register vsaki kmetiji ne glede na njeno velikost dodelil en sam identifikator, s katerim bo določena posamezna lokacija kmetije. Register prav tako določa zadevne trajnostne certifikate vsake kmetije. S tem se utira pot malim kmetom v državah v razvoju, tako da bodo lahko prepoznani po trajnostnih načinih, odpirajo se jim potencialni trgi, prav tako pa se jim omogoča, da postanejo vidnejši in dejavnejši udeleženci v globalni prehranski verigi.
„Na večnacionalni ravni prihaja do premika v razmišljanju, saj si podjetja zadajajo cilje v zvezi z odgovorno nabavo“, je pojasnil gospod Lopera. „Multinacionalke vse pogosteje kupujejo od globalne prehranske verige, kar vključuje več kot le stroške, kakovost in stalno preskrbo. Da bi uresničili odgovorno nabavo, si prizadevajo za bistveno večjo preglednost nabave v globalni prehranski verigi – vse do kmetovalcev, ki pridelujejo surovine, da bi izbrali poslovne partnerje, ki ravnajo etično in odgovorno.“
„Potrošniki prav tako vedno pogosteje zahtevajo vse več informacij o tem, kaj vsebujejo njihova hrana in pijače. Vse pogosteje želijo vedeti, kaj je potrjeno organsko in trajnostno pridelano“, je nadaljeval gospod Lopera. „Register je izvrstna osnova za zagotavljanje potrošnikom bistveno večje preglednosti o izdelkih, ki si jih ogledujejo na policah trgovin z živili. To jim bo pomagalo pri sprejemanju informiranih nakupnih odločitev o potrjeno organskih sestavinah, trajnostnem kmetijstvu in pravični trgovini.“
Register prav tako predstavlja pomembno osnovo za oblikovalce politik v državah v razvoju za dostopanje do točnih posameznih in masovnih statističnih podatkov. „Vladam bo zagotovljena dosti večja preglednost pri pregledovanju geografsko lociranih podatkov, kot so denimo podatki o kmetijski proizvodnji določene regije, o okoliški infrastrukturi in ukrepih za certificiranje. Tako bodo v boljšem položaju, ki jim bo omogočal sprejemanje bolj informiranih političnih odločitev, ki spodbujajo proizvodnjo, in sočasno usmerjanje sredstev in usposabljanja v bolj trajnostne načine kmetovanja“, je še dodal.
Za več informacij o GS1 obiščite spletno stran www.gs1.org.

O GS1

GS1 je nevtralna, neprofitna svetovna organizacija, ki razvija in vzdržuje najširše uporabljeni sistem standardov preskrbovalne verige na svetu. Standardi GS1 izboljšajo učinkovitost, varnost in preglednost preskrbovalnih verig po številnih sektorjih. Z lokalnimi nacionalnimi organizacijami v več kot 110 državah se GS1 posveča skupnostim poslovnih partnerjev, industrijskim organizacijam, vladam in ponudnikom tehnologij ter jim pomaga razumeti njihove poslovne potrebe in se nanje odzvati s sprejetjem in izvajanjem globalnih standardov. Gonilno silno GS1 predstavlja več kot milijon uporabniških podjetij, ki s pomočjo standardov GS1 dnevno opravijo več kot šest milijard transakcij v 150 državah. Več informacij najdete na spletni strani www.gs1.org.

O tednu vrha Generalne skupščine ZN za cilje na področju trajnostnega razvoja, zasedanje SDG2 ob robu vrha

Na vrhu se je razpravljalo o načinih za preprečevanje lakote, doseganje varne preskrbe s hrano, izboljšanje prehrane in spodbujanje trajnostnega kmetijstva kot globalne razvojne prednostne naloge. Doseganje tega cilja bo pomenilo krepitev samozavesti kmetovalcev z utrjevanjem njihovega položaja v ekonomskem, socialnem in tehničnem smislu znotraj nacionalnih okvirov. Močne in uspešno delujoče kmetijske skupnosti, ki jih podpirajo domača mala in srednje velika podjetja, so temelj trdne lokalne in globalne prehranske verige kot tudi vrednostnih verig.
Na tem dogodku z dvema zasedanjema se je preučevalo, kako krepitev samozavesti skupnosti pridelovalcev pospešuje nacionalno varnost preskrbe s hrano in spodbuja trajnostno kmetijstvo. Zasedanji, ki temeljita na okviru poslovnih načel na področju prehrane in kmetijstva, sta predstavili globalni register za akterje, ki prispevajo k varni preskrbi s hrano, in se osredotočili na načine, na katere podjetja pomagajo vladam pri zagotavljanju politike varne preskrbe s hrano v regiji Združenja držav Jugovzhodne Azije – ASEAN.
Dogodek sta skupaj priredila Mednarodni trgovinski center, skupna agencija ZN in STO, in Globalni dogovor ZN v sodelovanju z Globalnim forumom o ženskah v parlamentu ter drugimi partnerji. Več informacij o vrhu je na voljo tukaj.