Napotki za naročilo verifikacije

Naročilo storitve je mogoče z izpolnjeno naročilnico, ki jo dostavite skupaj z izdelki za verifikacijo. Na naročilnici obvezno označite vrsto storitve (tip poročila).

Naročilnica      Cenik

1 - Kratko poročilo

Kratko poročilo verifikacije podaja informacijo o skladnosti kodiranja s pravili GS1 za posamezni tip enote. Z njim lahko v slovenskem okolju izkažete ustreznost kodiranja. 

Na posebno zahtevo lahko izdamo rezultate meritev ISO/IEC 15416 za linearne simbole in ISO/IEC 15415 za dvodimenzionalne (2D) simbole.

2 - Tehnično poročilo

Tehnično poročilo verifikacije vsebuje poleg analize napak tudi napotke za popravke, ki bodo omogočili izboljšanje kodnega simbola. Tehnično poročilo verifikacije je posebej koristno, kadar so ugotovljena odstopanja, ki lahko ovirajo nemoteno skeniranje.

Na posebno zahtevo lahko tehnično poročilo izdamo v angleškem jeziku.

Novi člani - ne pozabite izkoristiti brezplačne verifikacije!

Ob včlanitvi pridobite pravico do dveh brezplačnih kratkih poročil verifikacije, ki jo lahko izkoristite v prvem letu po včlanitvi.

Pomembno:

  • Izdelki predani v verifikacijo naj bodo praviloma posredovani v končni obliki, taki kot bodo v okolju skeniranja. Nalepke za označevanje škatel in palet se lahko posredujejo pred namestitvijo. Pri tem je potrebo upoštevati, da se zaradi različnih dejavnikov berljivost pri sami namestitvi lahko občutno zmanjša.
  • Odkrivanje napak v zgodnjih fazah izdelave črtne kode je mogoče z verifikacijo vzorcev, ki niso posredovani v končni obliki (vzorci v elektronski obliki, tiskarske pole ipd.). Tako poročilo bo označeno kot "vmesna (interim) verifikacija" pri katerem izmerjene vrednosti paremetrov ISO/IEC 15416(15415) niso merodajne. Tudi takšna verifikacija se obračuna po ceni za izbrano vrsto poročila.

Vzorce lahko pošljete po pošti na naslov GS1 Slovenija, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali jih po predhodnem dogovoru dostavite osebno.

Naročilnica      Cenik