Verifikacija - pogosta vprašanja

Ali je berljivost črtne kode mogoče preveriti s skenerjem?

Ne! Ker se skenerji razlikujejo med seboj po vrsti parametrov, na tak način ni mogoče sklepati, da bo koda berljiva pri drugačnih pogojih skeniranja ali tipu naprave. Metoda ISO/IEC 15416 zagotavlja verodostojno in od pogoja meritev ali tipa naprave neodvisno oceno berljivosti.
 

Kakšen vzorec se verificira?

Največkrat je potrebno, da se verifikacija opravi na izdelku v končni obliki, mogoče pa je kontrolo narediti tudi za vzorce v elektronski obliki, tiskarsko polo, prazno embalažo ali nenameščene nalepke. Kadar prejeti vzorec kodnega simbola ni posredovan v svoji končni obliki bo poročilo označeno kot vmesno (INTERIM) brez podane ISO/IEC ocene, ker se ta pri posnejših postopkih izdelave lahko občutno poslabša.
 

V kolikšnem času bo izdano verifikacijsko poročilo?

Izdelavo poročila zagotavljamo najkasneje v petih delovnih dneh, vendar ga največkrat izdamo hitreje - dejanski čas je odvisen od razpoložljivosti tehnične ekipe. Za urgentne primere lahko po predhodni potrditvi izberete opcijo "nujna izdelava" in si poročilo zagotovite najkasneje naslednji delovni dan.
 

Ali ocena verifikacije velja za vse enake izdelke?

Ocena verifikacije se nanaša na posamezni merjeni vzorec. Ob stabilnem postopku izdelave simbolov in implementiranem mehanizmu kontrole pa lahko že na osnovi ene ocene verifikacije sklepamo na berljivost vseh izdelkov, kjer so kodni simboli narejeni na enak način.
 

Zakaj je ocena verifikacije "neustrezno"?

Z oceno neustrezo so ocenjeni kodni simboli pri katerih so ugotovljene hujše nepravilnosti. Če v takem primeru potrebujete podrobnejšo analizo kodnega simbola lahko naročite verifikacijo s tehničnim poročilom, ki podaja analizo ugotovljenih napak in podrobne napotke za odpravo le teh.

Preprečite težave zaradi slabe črtne kode - preverite, če so kodni simboli, ki jih izdelujete dobro berljivi! 

Napotki za naročilo verifikacije           Naročilnica