GS1 in Mednarodna trgovinska zbornica stavita na digitalne standarde


GS1 je bil imenovan v svetovalni odbor Mednarodne trgovinske zbornice (ICC) z namenom podpore Iniciativi za digitalne standarde oziroma Digital Standards Initiative (DSI), ki se zavzema za vzpostavitev harmoničnega globalnega digitalnega trgovinskega okolja. Pobuda pod okriljem Mednarodne trgovinske zbornice, ki predstavlja z več kot 45 milijoni članov v več kot 100 državah največjo in najbolj reprezentativno poslovno organizacijo na svetu, združuje 30 vodilnih mednarodnih interesnih družbenikov.GS1 zastopa v odboru, ki si prizadeva za digitalizacijo preskrbovalnih verig, njen predsednik in izvršni direktor Miguel Lopera.

GS1 zastopa v novem odboru njen predsednik in izvršni direktor Miguel Lopera. Slednji je na prvi seji svetovalnega odbora povzel: »GS1 vlaga velike napore v izboljšanje mednarodnih trgovinskih tokov in digitalizacijo preskrbovalnih verig, kjer gre za enake cilje, kot jih želi doseči Iniciativa za digitalne standarde. Ob tem verjamem, da bodo standardi GS1 v številnih pogledih nadgradili iniciativo med njenim procesom razvoja in napredka.«

 

GS1 je kot članica svetovalnega odbora vpeta v delovanje številnih globalnih in regionalnih trgovskih organov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki trgovine in poslovnega komuniciranja. Med njimi izstopajo organizacije, kot so: FIATA, SWIFT, GLEIF, WCO, svetovno znane bančne ustanove in logistična, prevozniška ter trgovska podjetja. Vse te organizacije povezuje v številnih pogledih  Iniciativa za digitalne standarde, ki jo je leta 2020 ustanovila Mednarodna trgovinska zbornica v sodelovanju z Azijsko razvojno banko in singapursko vlado.

 

Miguel Lopera je ob priznavanju potrebe po partnerstvu z drugimi vodilnimi svetovnimi akterji z namenom zagotavljanja uspešnega digitalnega okolja in njegovega razvoja dodal: »Veselimo se sodelovanja s predstavniki javnega in zasebnega sektorja s področja digitalne transformacije, ki jo je v veliki meri na številnih področjih dodatno pospešila pandemija COVID-19. Pri tem moramo kot družba zagotoviti, da se tehnologija in svetovni standardi podatkov nemoteno uporabljajo v korist učinkovitejše trgovine in bolj zanesljivih ter harmoničnih dobavnih verig.«