Sodelovanje z Mercatorjevo M Tehniko

Sodobno digitalno poslovno okolje zahteva transparentne poslovne procese, ki morajo biti tudi stroškovno učinkoviti. Globalna trgovinska številka izdelka - GS1 GTIN - je ključni identifikator izdelka, ki lahko ob napačni uporabi ali zlorabi ovira nemoteno poslovanje in povzroči poslovno škodo. Koristnost in učinkovitost standardov GS1 na področju identifikacije izdelkov tehničnega blaga je prepoznala tudi Mercatorjeva M Tehnika, ki ima pomembno vlogo na trgu tehničnega blaga. Nedavno sklenjeni dogovor o poslovnem sodelovanju med GS1 Slovenija in Mercator Tehniko temelji na doseganju in zagotavljanju transparentnih ter učinkovitih poslovnih procesov. Preverjanje izdelkov bo potekalo na prodajnih mestih, izmenjava podatkov pa bo hitra in učinkovita.

Preberite več:
GTIN in Standard upravljanja GTIN
Izmenjava
Matični podatki

V GS1 Slovenija smo pripravili zloženko Kakovostni matični podatki v učinkoviti preskrbovalni verigi. Naročite jo pri nas!