21.9.2017

Posvetovanje o zdravju na enotnem digitalnem trgu

Namen posvetovanja je opredeliti potrebo in področje uporabe ukrepov, ki bi spodbujali digitalne inovacije za izboljšanje zdravja in oskrbe v korist vseh državljanov.

V zdravstvu se vedno večja pozornost posveča varnosti pacientov oziroma uporabnikov zdravstvenih storitev in obvladovanju stroškov. Z uporabo globalnih standardov GS1 izboljšate varnost pacientov in povečate učinkovitost dela ter ekonomičnost. Standardi GS1 so enačaj za izjemno skrb in zagotavljanje varnosti pacientov.

Nove digitalne pobude naj bi izboljšale dostop do zdravstvenih podatkov, pripomogle k preprečevanju nevarnosti pandemij in odzivu nanje ter omogočile pacientom prilagojeno zdravljenje in oskrbo. Prav tako bodo spodbujale prosti pretok pacientov in podatkov, podpirale modernizacijo nacionalnih zdravstvenih sistemov ter združevale razdrobljene podatke in inovativno znanje v Evropi. Komisija bo zbrane prispevke upoštevala pri pripravi sporočila, ki ga namerava objaviti do konca leta, kakor je napovedala v nedavnem pregledu strategije za enotni digitalni trg.

Posvetovanje bo potekalo do 12. oktobra 2017.

Več o standardih na področju zdravstva najdete TUKAJ.