19.02.2018

Za večjo varnost pacientov in zdravstvenega osebja

V organizaciji Združenja za zdravstvo, ki deluje pod okriljem Slovenskega združenja za kakovost in odličnost (SZKO), nevladne organizacije, ki želi pomagati ustvarjati konkurenčnost in blaginjo, je decembra 2017 potekalo srečanje zdravstvenih delavcev. Predstavljene so bile zelo zanimive teme, od kazalnikov za merjenje kakovosti bolnišnic, zelo poučnega praktičnega primera informatizacije procesov na oddelku pediatrične intenzivne terapije do orisa globalnih standardov GS1.

Standarde GS1 za področje sledljivosti v zdravstvu je predstavil Bojan Igor Kovačič, sodelavec GS1 Slovenija. Povedal je, da globalni standardi GS1 omogočajo sledljivost zdravil in medicinskih pripomočkov po celotni oskrbovalni verigi, torej od proizvajalca do pacienta. Z uporabo standardov GS1 se lahko v zdravstvu znatno izboljša varnost pacientov in zdravstvenega osebja, posledično pa se povečata tudi učinkovitost dela in ekonomičnost. Prof. dr. Sergej Hojker, predsednik omenjene sekcije, je poudaril, da je uporaba internih standardov v procesih digitalizacije v zdravstvu le začasna rešitev. Priporočljivo je torej, da dolgoročne informacijske rešitve za zdravstvo temeljijo na globalnih standardih, kot so na primer standardi GS1. Sekcija za zdravstvo želi prispevati k zmanjševanju stresa in povečevanju zadovoljstva tako pacientov kot vseh zaposlenih v zdravstvu, pri čemer so njen cilj sistemske spremembe, ki bodo pripomogle k dvigu kakovosti v zdravstvu.

Več o zdravstvu najdete v rubriki ZDRAVSTVO.