19.02.2018

Klinične raziskave: iskanje novih mejnikov za standarde GS1 v zdravstvu

V okviru zdravstvene konference organizacije GS1 je na globalni ravni prvič doslej potekala razprava o potencialni vlogi standardov GS1 v procesih kliničnih raziskav. O tem, kako vidijo prihodnjo uporabo standardov GS1 pri identifikaciji izdelkov, namenjenih preiskavam, so govorili predstavniki ameriškega Združenja za odličnost in varnost kliničnih raziskav (ACRES), ameriška farmacevtska družba Pfizer, francosko farmacevtsko podjetje Sanofi in ameriški Inštitut za rak Dana-Farber.

Poudarili so, da je razvoj inovativnega zdravila dolgotrajen in zapleten proces. Direktor združenja ACRES dr. Greg Koski je opisal kompleksnost kliničnih preskušanj in cilj združenja, da bi v tem okolju pomagalo pri povezovanju, interoperabilnosti in sinergijah.

Organizacije, ki se ukvarjajo s kliničnimi raziskavami, kot je, denimo, omenjeni Inštitut za rak Dana-Farber, se soočajo z izzivom, kako upravljati na stotine študij v povezavi z več farmacevtskimi pokrovitelji, od katerih ima vsak svojo edinstveno embalažo in etiketiranje.

Sylvia Bartel iz inštituta Dana-Farber je ocenila, da industrija potrebuje globalne standarde za proizvode, namenjene preiskavam, ki se uporabljajo v kliničnih preiskavah. Poudarila je razlike v berljivosti nalepk teh izdelkov v primerjavi z nalepkami komercialnih izdelkov in posledične izzive, kot so napake pri prepisovanju in v ročnih postopkih sprejemanja.

Več o zdravstvu najdete v rubriki ZDRAVSTVO.