Zdravstvena konferenca GS1 Slovenija: Prihaja sredi maja!

 

GS1 Slovenija bo predvidoma 19. maja organizirala Zdravstveno konferenco, na kateri bomo predstavili trenutne najbolj učinkovite prakse uporabe standardov GS1 v zdravstvenih poslovnih in kliničnih procesih. Rezervirajte si datum!

Danes si učinkovite zdravstvene preskrbovalne verige brez uporabe standardov GS1 ne predstavljamo več! Zato za vas letos pripravljamo vseslovensko zdravstveno konferenco, kjer bodo predstavljene trenutne najbolj učinkovite prakse uporabe standardov GS1 v zdravstvenih poslovnih in kliničnih procesih.

  • KDAJ? Torek, 19. maj 2020, 9:00 – 14:00
  • KJE? Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, Ljubljana

Zdravstveno konferenco organiziramo z domačimi in tujimi predavatelji, strokovnjaki iz različnih področij znotraj zdravstvenega sistema – z vodji klinik, zdravniki, kliničnimi farmacevti in drugimi strokovnjaki, ki imajo bogate izkušnje z implementacijo in uporabo standardov GS1 ter si danes dela brez njih več ne predstavljajo. Poudarek konference bo na primerih iz prakse, kako najbolj učinkovito povezati poslovno in klinično področje v zdravstvenih ustanovah s pomočjo standardov GS1. Na dogodku bomo prikazali tudi pot zdravila od proizvajalca do pacienta.

Zato Slovenija zagovarja stališče, da je tranzicija kmetijstva v smeri, ki bo zagotavljalo varno in kakovostno hrano, dostopno vsem, in bo hkrati odgovorno do naravnih virov, prava pot. Pri tem so pomembne intervencije za blažitve in prilagajanje na podnebne spremembe, varovanje naravnih virov, zmanjšanje rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, antibiotikov, ukrepi za preprečevanja upada populacije čebel in drugih opraševalcev, ohranjanje in obnova biotske raznovrstnosti, vlaganje v raziskave in inovacije, uvajanje novih tehnologij in pametne kmetijske tehnike, vključno z digitalizacijo.

V tujini standarde GS1 uporabljajo že vrsto let in so prisotni v vseh porah zdravstvenega sistema. Pri razvoju globalnih standardov GS1 za zdravstvo sodelujejo vsi svetovno pomembni proizvajalci, veletrgovci, razvojni medicinski centri, svetovno znane klinike, ipd.

Konferenca je namenjena izvajalcem zdravstvenih storitev, zdravnikom, medicinskim sestram, tehnikom, farmacevtom, poslovnim podpornim službam v bolnišnični nabavno-logistični verigi, proizvajalcem in distributerjem zdravil, medicinskih pripomočkov, medicinske opreme, sanitetnega materiala in drugih izdelkov, ki se uporabljajo pri oskrbi pacientov, uporabnikov zdravstvenih storitev, ter vsem ponudnikom kliničnih in poslovnih informacijskih rešitev v zdravstvenemu sektorju.

Globalna zdravstvena konferenca GS1 bo sicer potekala med 24. in 26. marcem 2020 v Parizu v Franciji.