13.02.2018

Institut »Jožef Stefan« (IJS) in GS1 Slovenija v skupne projekte

Prepoznavnost in uporabnost standardov GS1 so prepoznali tudi raziskovalci Odseka za računalniške sisteme na Institutu »Jožef Stefan« (IJS) in organizacijo GS1 Slovenija povabili k sodelovanju pri mednarodnih in nacionalnih projektih. Ustanovi si bosta skupaj prizadevali za dolgoročno poslovno sodelovanje, s katerim bosta sledili skupnim ciljem in interesom na področju globalne identifikacije in sinhronizacije matičnih podatkov preko globalnega e-kataloga GS1 GDSN.

Skupaj bosta pripravili zasnove rešitev, ki bodo omogočale povezovanje različnih virov podatkov o živilih in hrani z globalnim omrežjem za sinhronizacijo matičnih podatkov (Global Data Synchronization Network® – GDSN). Preko omrežja GDSN, torej preko ene same točke, lahko namreč partnerji preskrbovalne verige na enoten, strukturiran in standardiziran način sinhronizirajo podatke o izdelkih povsod po svetu.

 

 

 

 

 

Vas zanima globalni e-katalog GDSN? Kontaktirajte nas:

     
      Mateja Podlogar Marija Groznik
  T: +386 1 5898 334 T: +386 1 5898 311
  E: mateja.podlogar@gs1si.org E: marija.groznik@gs1si.org