Šolska spletna prodajalna in GS1 Slovenija

Mladi že razumejo, kako pomembno je, da pri razvoju svojih poslovnih idej upoštevajo priporočila standardov in rešitev GS1. To se je namreč pokazalo na podjetniškem tednu, ki sta ga konec septembra skupaj pripravili Fakulteta za organizacijske vede in Elektrotehniško-računalniška šola in gimnazija Ljubljana in kjer je vodja projekta »Vključitev in uvajanje vsebin GS1 za terciarno izobraževalno raven« v GS1 Slovenija dr. Mateja Podlogar okoli 60 dijakom predstavila področje standardov in organizacijo GS1.

 

Brez standarda ne gre

je bil naslov predavanja predstavnice GS1 Slovenija v okviru delavnice z naslovom »Šolska spletna prodajalna«. Dijaki so spoznali nekatere tipične situacije v podjetništvu, in sicer oblikovanje idej, analizo okolja, sodelovanje v skupini, marketing in prodaja. Z delom v skupinah so izdelali svojo spletno prodajalno, vse od zasnove rešitve pa do predstavitve rešitve potencialnemu kupcu.

Kot je povedala dr. Mateja Podlogar iz GS1 Slovenija, je enkraten občutek, ko pri dijakih vzbudiš zanimanje na področju standardov. »Morda se sliši dolgočasno, a zaradi praktičnosti uporabe standardov GS1 je za mlade vse skupaj dobilo smisel in uporabnost. Razumeli so, kako pomembno je, da pri razvoju svojih poslovnih idej upoštevajo priporočila standardov in rešitev GS1, saj velikokrat brez njih enostavno ne gre,« pravi Podlogarjeva.

Mladim je nazorno predstavila, kako pridobiti interval številk GS1 za izdelke, ki jih nameravamo prodajati na trgu, ob tem pa jim je predstavila še kalkulator kontrolne cifre za številke GTIN. Na kratko jim je predstavila tudi katalog dodeljenih številk GS1, imenovan GEPIR, v katerem lahko na podlagi črtne kode poiščemo člane sistema GS1 v svetu. Ob tem so se pomudili tudi pri omrežju GDSN, preko katerega si lahko izmenjamo podatke o izdelkih ne le na lokalni, temveč na globalni ravni.

Največ časa pa je Podlogarjeva namenila standardu GS1 SmartSearch. GS1 SmartSearch namreč omogoča, da podatke o izdelkih, ki so objavljeni kjerkoli na spletu, zapišemo v strukturirani obliki in s tem povečamo prepoznavnost izdelka. Seveda pa je pogovor z mladimi potekal tudi o velikih spletnih tržnicah, kot so Amazon, eBay, Alibaba, kjer že zahtevajo uporabo standardov GS1.

 

Največkrat jih ne vidite, a standardi GS1 poskrbijo za nemotene procese poslovanja v skorajda vseh panogah po svetu.

 

»Razšli smo se z mislijo na naše naslednje srečanje, in sicer bodisi v vlogi študentov na eni izmed fakultet bodisi v vlogi mladih podjetnikov, ki bodo prepoznavnost in posledično tudi prodajo svojih izdelkov na trgu povečali z uporabo standardov in rešitev GS1, kot so označevanje izdelkov z globalno trgovinsko številko izdelka (GTIN), uporabo kataloga globalno sinhroniziranih kakovostnih matičnih podatkov (GDSN) ter določanjem strukturiranih podatkov za izdelke, objavljene na spletu (GS1 SmartSearch),« je dodala Podlogarjeva.