Več sodelovanja pri vrednotenju zdravstvenih tehnologij

Nova evropska uredba naj bi izboljšala obveščenost pacientov o novih tehnologijah, povečala dostopnost inovativnih zdravstvenih orodij, pomagala državam pri oblikovanju zdravstvene politike ter zmanjšala upravno breme za proizvajalce.

 

  • Vse o standardih GS1 in zdravstvu najdete v rubriki ZDRAVSTVO.

 

Predlagana zakonodaja zajema nova zdravila in nekatere nove medicinske pripomočke ter je podlaga za skupne klinične ocene na teh področjih v EU. Države članice bodo lahko uporabljale skupna orodja, metodologije in postopke za vrednotenje zdravstvenih tehnologij po vsej EU ter sodelovale na štirih glavnih področjih:

  • pri skupnih kliničnih ocenah, ki so usmerjene v najbolj inovativne zdravstvene tehnologije z največjim potencialom za paciente,
  • pri skupnih znanstvenih posvetovanjih, pri katerih lahko razvijalci organe za vrednotenje zdravstvenih tehnologij prosijo za nasvet,
  • pri opredelitvi nastajajočih zdravstvenih tehnologij, da bi zgodaj prepoznali obetavne tehnologije, in
  • pri nadaljnjem prostovoljnem sodelovanju na drugih področjih.

Države EU bodo še naprej odgovorne za ocenjevanje nekliničnih, torej ekonomskih, socialnih in etičnih vidikov zdravstvenih tehnologij ter sprejemanje odločitev glede cen in povračil. O predlogu uredbe bodo zdaj razpravljali Evropski parlament in države članice EU, torej tudi Slovenija. Na ministrstvu za zdravje so dejali, da se razprava šele začenja in da je »sladno s tem stališče Slovenije za enkrat še v fazi oblikovanja«.

Globalni standardi GS1 omogočajo sledljivost zdravil in medicinskih pripomočkov po celotni oskrbovalni verigi, torej od proizvajalca do pacienta. Z uporabo standardov GS1 se lahko v zdravstvu znatno izboljša varnost pacientov in zdravstvenega osebja, posledično pa se povečata tudi učinkovitost dela in ekonomičnost.

 

Preberite tudi:

Klinične raziskave: iskanje novih mejnikov za standarde GS1 v zdravstvu

Za večjo varnost pacientov in zdravstvenega osebja