Varstvo potrošnikov: boljši dostop do podatkov o hrani

Evropska komisija se je aprila s predlogom za izboljšanje preglednosti znanstvenih študij na področju varnosti hrane odzvala na pomisleke, ki so jih državljani izrazili v uspešni evropski državljanski pobudi »Prepovejmo glifosat ter obvarujmo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi«.

Po novem bodo državljani imeli boljši dostop do informacij, predloženih Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), glede odobritev v zvezi z agroživilsko verigo. Prav tako pa bo v prihodnje Komisija lahko zahtevala dodatne študije, znanstveniki držav članic pa bodo bolj vključeni v postopke odobritev. V predlogu je Komisija upoštevala tudi preverjanje ustreznosti splošne živilske zakonodaje, ki izhaja iz leta 2002 in jo je zato treba posodobiti.

Znanstveno ocenjevanje tveganja glede varnosti hrane v EU je sicer med najstrožjimi na svetu, jasnejša pravila o preglednosti in učinkovitejšem obveščanju o tveganju med celotnim postopkom, pa bodo postopek še poostrili. Zakonodajni predlog Komisije morajo sedaj pregledati in odobriti še Evropski parlament in države članice, torej tudi Slovenija.

Dodajmo, da je Bruselj hkrati predlagal še nov dogovor za potrošnike, s pomočjo katerega bodo lahko vsi evropski potrošniki v celoti izkoristili svoje pravice, ki izhajajo iz prava Unije. Tudi evropska pravila o varstvu potrošnikov so že zdaj med najstrožjimi na svetu, vendar so nedavni primeri, kot je bil škandal z dizelskimi vozili »Dieselgate«, pokazali, da je težko zagotoviti njihovo izvajanje v praksi. Novi dogovor za potrošnike bo okrepil pravice potrošnikov na spletu (PREBERITE: Identifikacija izdelkov za spletne velikane), okrepil pooblastila organov za varstvo potrošnikov v državah članicah na področju sankcioniranja in pojasnil, kako bo z zakonodajo EU prepovedana praksa trženja izdelkov neenotne kakovosti, ki zavaja potrošnike.

Cilj novega dogovora je pravičnejši enotni trg, ki koristi tako potrošnikom kot tudi podjetjem, za kar si prizadeva tudi organizacija GS1 Slovenija: »Naša vizija je svet, v katerem z močjo standardov blago in informacije učinkovito in zanesljivo krožijo po vsem svetu, za dobrobit gospodarstva in izboljšanje vsakodnevnega življenja ljudi.«

Nov dogovor uvaja evropsko kolektivno pravno sredstvo za primere, ko so oškodovane skupine potrošnikov. Ustrezni predlagani zaščitni ukrepi bodo preprečevali zlorabe. Potrošniki bodo vedeli, od koga kupujejo izdelke na spletu, ter bodo obveščeni, ali je prodajalec plačal za to, da se uvrsti med rezultate iskanja. Za večino trgovcev, ki poslujejo pošteno, se bodo bremena zmanjšala, peščica trgovcev, ki namerno zlorablja zaupanje evropskih potrošnikov, pa bo strožje kaznovana.

O spletnem nakupovanju priporočamo naslednje prispevke: