Za bolj odprt, povezan in konkurenčen maloprodajni sektor

Maloprodajni sektor je eden izmed največjih sektorjev gospodarstva EU, saj je v več kot 3,6 milijona maloprodajnih podjetjih zaposlen skoraj vsak deseti Evropejec (8,6 % vseh delovnih mest v EU). Trgovina na drobno je po sektorju finančnih storitev drugi največji storitveni sektor v EU, saj ustvarja 4,5 % dodane vrednosti v gospodarstvu EU.

 

 

Evropska gospodinjstva v trgovinah na drobno porabijo do ene tretjine svojega proračuna. Trgovina na drobno je poleg tega pomembno gibalo inovacij in produktivnosti. Uspešnejši maloprodajni sektor lahko prek interakcij z drugimi gospodarskimi sektorji spodbudi pozitivne učinke prelivanja za celotno gospodarstvo. Manj omejitev pri prodaji na drobno pomeni večjo produktivnost v proizvodnji. Učinkovitejši maloprodajni sektor lahko potrošnikom ponuja nižje cene, kar ustvarja večje povpraševanje in proizvajalce spodbuja k inovativnejšim izdelkom.

Sektor se zaradi razvoja e-trgovanja in večkanalne prodaje na drobno hitro spreminja in ponujajo se mu možnosti za še večjo uspešnost. Komisija zato državam članicam in izvajalcem dejavnosti pomaga premagovati obstoječe izzive z odpravljanjem vse večjih omejitev v maloprodajnem sektorju.

Katera so glavna področja, na katerih lahko države dosežejo nadaljnji napredek?

  • Lažje ustanavljanje maloprodajnih podjetij: Bruselj nacionalne, regionalne in lokalne organe spodbujajo k zmanjšanju nepotrebnih ali nesorazmernih bremen.
  • Zmanjšanje omejitev pri vsakodnevnem poslovanju trgovin: Komisija je opredelila dobre prakse pri prodajnih akcijah in popustih, posebnih prodajnih kanalih, odpiralnem času trgovin, maloprodajnih davkih in nakupu izdelkov v drugih državah članicah ter dobre pogodbene prakse na področju sodobne maloprodaje.
  • Sprejetje novih pristopov k spodbujanju oživitve mestnih središč: Komisija je objavila priročnik za spodbujanje oživitve in modernizacije sektorja malih trgovcev na drobno. Vsaka rešitev temelji na primerih iz resničnega življenja. V priročniku so predstavljene tudi zgodbe o uspehu, ki so za države članice lahko vir navdiha na primer za to, kako vzpostaviti skupnosti trgovcev na drobno, ki bi potrošnike spodbudile k obisku mestnih središč.