4.7.2017

Nova platforma »multi dobavitelj – multi trgovec«: Primer piškotov v Belgiji

Jasno je, da več kot bo podjetij povezalo svoje tovorne količine, večji bodo dobički ne le v denarju, temveč tudi v smislu trajnostnega odnosa do okolja. Za okusnimi piškoti in pecivom (ter seveda tudi drugimi maloprodajnimi izdelki) je pogosto kompleksen logistični sistem. Na primer, mali in srednje veliki dobavitelji piškotov morajo neredko prevoziti celo državo, da svoje majhne pošiljke dostavijo do distribucijskih platform veletrgovcev in trgovcev na drobno. Tudi zaradi prometnih zastojev v mestih je takšna dostava problematična, draga in škodljiva za okolje. Po drugi strani pa trgovci ne morejo preprosto povečati naročenih količin, saj bi bili s tem izpostavljeni finančnemu tveganju zaradi vzdrževanja večjih zalog.

V okviru evropskega programa Obzorje 2020 je tako letos marca potekal projekt NexTrust, ki je vzpostavil novo platformo »multi dobavitelj / multi trgovec« (Multi-Supplier / Multi-Retailer).

Ključni del tega pilotnega projekta je skladišče, ki deluje kot konsolidacijski center. V njem vsak dobavitelj vzdržuje določeno raven zaloge, trgovci na drobno pa lahko pregledajo popis zalog in naročijo polne tovornjake z mešanico izdelkov različnih dobaviteljev v platformi. Kot konsolidacijska platforma je delovalo distribucijsko središče Kuehne + Nagel v kraju Mechelen. Kuehne + Nagel je usklajeval večino prevozov med dobavitelji in platformo, kot tudi med platformo in trgovci.

Obstajajo že primeri, ko trgovci na drobno prosijo dobavitelje iste kategorije izdelkov, da jih postavijo na skupno platformo. A predlagani pristop v tem pilotu je prelomen zaradi svoje nepristranskosti in nevtralnosti do vseh partnerjev v dobavni verigi, vključno z več dobavitelji, kot so Vondelmolen, Vermeiren Princeps, Poppies in Desobry, ter trgovci na drobno, kot so Delhaize Le Lion / De Leeuw, Colruyt, OKay in Reatil Partners Colruyt Group RPCG.

Drugi ključni element pilotnega projekta NexTrust je poslovni model skrbnika. Sodelovanje namreč vodijo skrbniki in specializirani pravniki, da se zagotovi skladnost s konkurenčnim pravom EU. Vloga skrbnika je urediti protimonopolno okolje, v katerem lahko sodelujejo konkurenčni dobavitelji in konkurenčni trgovci na drobno. Tri-Vizor in Giventis International delujeta kot skrbnika, vodi pa ju odvetniška pisarna Kneppelhout & Korthals.

Za ponudnike logističnih storitev so takšne platforme precej moteče, saj daleč presegajo tradicionalno pogodbo o transportu med ponudnikom storitev in njegovim naročnikom. Kuehne + Nagel je kot eden vodilnih svetovnih ponudnikov logističnih storitev takoj pokazal zanimanje za sodelovanje pri tem pilotu, kar kaže na pomen teh novih vrst partnerstev za sodelovanje v prihodnosti logistike.

Med pilotom je Tri-Vizor poskušal doseči tudi boljšo sinhronizacijo dobavnih verig dobaviteljev in trgovcev na drobno. Po testnem pilotu bodo vse vpletene družbe ocenile in preučile prehod v stalen konsolidacijski center za belgijsko maloprodajo piškotov in peciva, pri čemer je že več proizvajalcev piškotov in drugih trgovcev na drobno pokazalo zanimanje za sodelovanje.

 

Za več informacij se lahko obrnete na skrbnike:
Tri-Vizor, Alex Van Breedam: alex.vanbreedam@trivizor.com,
Giventis International, Rein Westra: rwestra@giventis-elg.com,
Kneppelhout, Niko Oertel: noe@kneppelhout.nl.

Pilot sta podprla tudi akademska partnerja Vlerick Business School in Vrije Universiteit Amsterdam, pilot pa vodi GS1 Belgija.