Vse več organizacij se posveča digitalni pismenosti

Decembra 2016 je bila oblikovana koalicija za digitalno pismenost in do sedaj je prvih 100 evropskih organizacij, med katerimi so tudi vladne službe in podjetja, organiziralo več kot 3,7 milijona izobraževanj o informacijski tehnologiji (IT), izdalo več kot milijon potrdil o izboljšanju digitalnih spretnostih ter 9.000-krat posredovalo zaposlitve ali ponudilo prakse v digitalnem sektorju.

Tudi GS1 je zadnja dva največja dogodka – Dan GS1 Slovenija 2016 ter Dan GS1 Slovenija 2017 – posvetila digitalizaciji in z njo povezanimi izzivi. Lani smo poudarili pomen »skupnega jezika« standardov v poslovanju, predlani pa smo ugotavljali, kako sta se fizični in digitalni svet med seboj prepletla.

Razkorak v digitalnih spretnostih o(b)staja: po najnovejših podatkih 44 % Evropejcev še vedno nima osnovnih digitalnih spretnosti, pa čeprav je že za 90 % prihodnjih delovnih mest potrebna določena raven digitalne pismenosti.

Koalicija za digitalno pismenost ima več kot 360 članov iz vseh gospodarskih sektorjev in pričakovati je, da se bo število aktivnih organizacij hitro povečalo. Večina ukrepov je namenjenih bodisi preoblikovanju učnih metod, da se v izobraževanje vključi več digitalnih spretnosti, bodisi izvedbi usposabljanj za izboljšanje spretnosti med zaposlenimi v Evropi. Usposabljanja so namenjena usvajanju osnovnih digitalnih znanj in programiranja ter posebnih znanj, kot sta analiza podatkov in kibernetska varnost.

Priporočamo komentar: Koalicija digitalna.si povezuje, ki ga je napisal Igor Zorko, podpredsednik upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za področje malega gospodarstva in podjetništva. Objavljen je v zadnji številki naše revije .