Pomembno obvestilo za vse člane GS1 Slovenija o tej obveznosti smo objavili v januarski reviji Novice 18 (stran 29), sedaj pa vas še po elektronski pošti o tem prijazno opominjamo. Pričakujete lahko tudi klic, da vam bomo v pomoč pri uporabi spletne rešitve pri vpisovanju podatkov.

Veseli smo, da je prvih nekaj sto članov GS1 Slovenija že vneslo podatke v spletno rešitev »Številke GTIN« v okviru portala Moj GS1 in upamo, da bodo kmalu sledili vsi člani GS1 Slovenija.

POZOR! Ob vstopu v portal Moj GS1 za pregled ali vpis novih številk GS1 najdete dve spodnji polji (zadnji dve vrstici). Ob izbiri teh polj imate na voljo tudi pomoč za uporabo aplikacije.

Namen zbiranja in posredovanja podatkov ni samo v izpolnjevanju zahtev in usmeritev globalne organizacije, pač pa tudi v zagotavljanju konkretnih koristi članom. Članom bosta tako zagotovljeni večja urejenost in preglednost uporabljenih številk GS1. Rekli bi tudi lahko, da se bo na ta način pri GS1 Slovenija ustvarila »varnostna kopija« podatkov, seveda samo tistih, ki jih bodo člani ažurno posredovali. Člani se bodo brez dvoma strinjali, da sta pridobivanje in zbiranje točnih informacij o prodajnih enotah, označenih s številkami GS1, pomembni za učinkovito poslovanje med podjetji – tako v lokalnem kot tudi mednarodnem prostoru.

Vsi člani morajo glede na spremembo Statuta zavoda GS1 Slovenija v spleto rešitev sproti posredovati zaupanja vredne podatke o vsaki uporabljeni številki GS1, torej podatke o prodajnih enotah (GTIN) in globalnih lokacijskih številkah (GLN).

 

Rešitev »Številke GTIN« omogoča:

  • pregled intervalov številk GS1, ki jih uporabljate ali ste jih uporabljali,
  • pregled številk GTIN, ki ste jih iz posameznega intervala že vpisali oziroma uporabili,
  • vpisovanje/urejanje podatkov za vsako številko GTIN na aktivnih (nepreklicanih) intervalih,
  • potrjevanje/aktiviranje številk GTIN,
  • deaktiviranje številk GTIN, ki niso več v uporabi,
  • prenos/izpis uporabljenih številk GTIN na posameznem intervalu v datoteko Excel (.xls).