Uporaba inovativnih metod

Povezovanje prakse v gospodarstvu z izobraževanjem in raziskovanjem v času študija oziroma usposabljanja je dandanes nujno. Načini za to pa so različni. Prenos prakse neposredno v učilnico je možen prek številnih inovativnih metod.

Oblike sodelovanja

 

eTečaji, eGradiva in video konference:

 
 

Učbeniki in ostala učna gradiva s praktičnimi primeri:

 

Projektni | poslovni teden

 • Teden vseživljenjskega učenja na Višji šoli Šolskega centra Kranj, 10. maj do 30. junij 2019, strokovno predavanje 'Brez GTIN, črtne kode in kakovostnih podtakov ne gre več', Kranj, 12. junij 2019
 • Mednarodno študentsko tekmovanje v študiji primera, soorganizacija Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru in GS1 Slovenija, izvedba v okviru 37. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 21. marec 2018
 • Projektni dan na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, Celje, 22. januar 2018
 • Projektni teden "Šolska spletna prodajalna" v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede, Univerze v Mariboru in Elektrotehniško-računalniško šolo in gimnazijo Ljubljana, Ljubljana, 9. oktober 2017
 
 

Nacionalni in evropski projekti

 

Specializirana predavanja (gostujoča predavanja)

 • »Brez GTIN, črtne kode in kakovostnih podatkov ne gre ...«, marec 2019:
 • B2 - Višja strokovna šola, 6. marec 2019
 • B&B - Višja strokovna šola v Kranju, 7. marec 2019
 • Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 8. marec 2019
 • »Sledljivost in vidnost preskrbovane verige«; Brez globalne trgovinske številke GTIN in kakovostnih matičnih podatkov ne gre..., Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portorož, januar 2019.
 • »Sistem GS1 in upravljanje globalne preskrbovalne verige.« Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Celje, december 2018.
 • »Brez globalne trgovinske številke GTIN ne gre!«, Poslovno-tehniška fakulteta Univerze v Novi Gorici, Ajdovščina, maj in november 2018.
 • »Tudi pri e-storitvah brez globalnih standardov GS1 ne gre!«, Visoka šola za poslovne vede, Ljubljana, december 2017 in november 2018.
 • »Uporabnost, vrednost, koristi, pomen in tudi obveznostih pri uporabi sistema GS1 za označevanje izdelkov, storitev, lokacij in transportnih enot«, Višja strokovna šola, Šolski center Kranj, junij 2018.
 • »Standardi GS1 v poslovanju podjetja« Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kranj, november in december 2017.
 
 

Somentrstvo pri raziskovalnih, magistrskih, diplomskih in seminarskih nalogah:

Izdelane naloge:
 • »Vpeljava črtnih kod v poslovanje izbranega podjetja«, seminarska naloga na podiplomskem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, november 2017.
Razpisane teme/področja nalog:
 • Zagotavljanje sledljivosti v oskrbnih procesih z uporabo globalnih standardov GS1.
 • Analiza procesa izmenjave matičnih podatkov med izbranima/i partnerjema/i oskrbne verige – možnosti uporabe globalnih standardov GS1.
 • Uporaba tehnologij izmenjave podatkov v oskrbni verigi (rip, skupne platforme, block chain, …) – možnosti uporabe globalnih standardov GS1.

*Naloge so izdelane pod so-mentorstvom strokovnjaka iz gospodarstva, svetovalca mednarodne in globalne organizacije za standarde in rešitve GS1 in pedagoga iz terciarnega izobraževanja.

 

Pridobivanje mednarodnega certifikata

 

Publikacije, recenzije

 • Recenzija knjige - Logistika trgovinske dejavnosti v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru, avtorja Marko Cedilnik in Brigita Gajšek, recenzenti: prof. dr. Bojan Rosi, Fakulteta za logistiko, UNI-MB, prof.dr. Iztok Podbregar, Fakulteta za organizacijske vede, UNI-MB, izred. prof. dr. Marko Jakšič, Ekonomska fakulteta, UNI-LJ, doc.dr. Romana Korez Vide, Ekonomsko-poslovno fakulteta, UNI-MB, dr. Mateja Podlogar, GS1 Slovenija, založba Pearson, 2018.
 • Referat - Sodelovanje z GS1 Slovenija pri prenovi predmeta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v programu ekonomist v sodelovanju z Višjo strokovno šolo Šolskega centra Kranj, avtorja: Lidija Grmek Zupanc in Mateja Podlogar. Elektronska izd. Celje: Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije. 2018.