Certifikat za dijake in študente

 

Mednarodni certifikat dijakom in študentom omogoča, da že med študijem v povezavi s prakso (gospodarstvom) pridobijo pomembna in potrebna znanja s področja upravljanja preskrbovalnih verig ter jim omogoča večjo zaposljivost tako doma kot v tujini.

 
 

Certifikat pridobijo dijaki srednjih šol (1. stopnja) in študentje fakultet, višjih in visokih šol (1. - 3. stopnja), ki so vključeni v program prenosa vsebin GS1 v izobraževanje ter med šolanjem ali ob zaključku izobraževanja uspešno opravijo pisni preizkus znanja.

 

3 stopnje certificiranja:

Razume standarde GS1

 • Pozna uporabnost, vrednost in koristi sistema GS1.
 • Se zaveda pomena sistema GS1.
 • Ve kje se GS1 standardi uporabljajo.
 • Pozna obveznosti pri uporabi sistema GS1.
 

Uporablja standarde GS1

 • Primerja različne standarde za identifikacijo, zajem in izmenjavo podatkov prodajnih enot, storitev, lokacij, transportnih enot, vračljive embalaže, dokumentov.
 • Razlikuje med različnimi standardi za identifikacijo, zajem in izmenjavo podatkov prodajnih enot, storitev, lokacij, transportnih enot, vračljive embalaže, dokumentov.
 • Razčleni in opiše dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost sistema GS1.
 • Pozna posledice uporabe sistema GS1.
 • Analizira možnosti uporabe sistema GS1.
 • Predlaga možnosti implementacije sistema GS1.
 

Implementira GS1 standarde

 • Uvede sistem GS1 ali njegov del v poslovni proces organizacije.
 • Upravlja sistem GS1.
 • Evalvira učinkovitost globalnega sistema standardov GS1 preskrbovalne verige.

Za podrobnejše informacije o programu certificiranja nas kontaktirajte:

T: +386 1 5898 334 (Certifikat za dijake in študente, dr. Mateja Podlogar)

T: +386 1 5898 331 (Certifikat Osnove standardov GS1, Lili Bahorič)
E: info@gs1si.org