Uvodni seminar: Osnove standardov GS1

 
Osnovni podatki

Spletni seminar za vse, ki želite osvojiti značilnosti sistema GS1

Webinar

Novi člani in nove kontaktne osebe v roku enega leta: kotizacija že vključena v pristopnino.

Ostali člani: 61,00 EUR (50,00 EUR + DDV)

Nečlani: 79,30 EUR (65,00 EUR + DDV)

izobrazevanje@gs1si.org

strokovnjaki GS1 Slovenija

Poskrbite, da bodo vaši izdelki edinstveno identificirani, zagotovite dobro berljivost črtne kode in kakovostne matične podatke vaših prodajnih enot!

 

Vsebina


  • kaj so standardi GS1 in kaj omogočajo
  • kako pravilno določiti globalno trgovinsko številko izdelka (GTIN)
  • obveznost članstva: vpis uporabljenih številk GS1 v Register
  • označevanje izdelkov s simbologijo EAN-13 in EAN-8
  • pravila za namestitev simbola črtne kode
  • velikosti in barve simbola črtne kode
  • posebnosti označevanja izdelkov s spremenljivo vsebino
  • zagotavljanje kakovostnih matičnih podatkov o izdelkih

 

Identifikacija   Zajem   Izmenjava

S članstvom v GS1 Slovenija ste kot uporabnik sistema GS1 odgovorni za pravilno uporabo standardov GS1. Na uvodnem izobraževanju boste z našimi predavatelji spoznali osnove rešitev, ki se nanašajo na identifikacijo proizvodov, storitev in lokacij ter z njimi povezano označevanje - tudi z najpogosteje uporabljeno črtno kodo, saj bo poudarek na označitvi maloprodajnih enot. Na seminarju bomo veseli tudi vaših vprašanj, s katerimi se srečujete ob uporabi standardov GS1 v vašem podjetju.

S strokovnjaki na področju upravljanja globalnih preskrbovalnih verig spoznajte prednosti sistema GS1 in dobre prakse implementirajte v lastno poslovno okolje ali enostavno izpolnite zahteve svojih kupcev doma in v svetu! 

strokovnjaki GS1 Slovenija

 

 

 


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.