Webinar in e-Delavnica:
Učinkoviti procesi prevoza gotovine

 
e-Delavnica

Implementacija in integracija CashEDI v proces prevoza gotovine

e-Delavnica

brez kotizacije
Izvedba strokovnega izobraževanja se delno financira z donacijo Banke Slovenije.

 Torek, 15. december 2020, 10:00 - 12.00

Karmen Balantič
E: karmen.balantic@gs1si.org

strokovnjaki GS1 Slovenija
Implementacija in integracija CashEDI v proces prevoza gotovine

Implementacija in integracija CashEDI v proces prevoza gotovine

Na spletni delavnici se boste osredotočili na projekt CashEDI, ki vsebuje priporočila za uporabo standardov GS1 na področju logistike gotovine oziroma varovanih pošiljk, kjer je potrebna popolna sledljivost.

Prijava na
e-Delavnico

 

Vsebina:

  • Predpogoji za implementacijo CashEDI.
  • Standard GS1 XML, struktura, razdelitev, uporaba.
  • Elektronska sporočila v logistiki gotovine.
  • Komponente elektronskih sporočil.

Delavnica je nadaljevanje webinarja in je namenjena skrbnikom procesov znotraj podjetja in strokovnjakom za informacijsko podporo. Še posebej je primerna za prevoznike gotovine, ki morajo od 1.1.2020 slediti »Pravilniku o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk«, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.

Predpogoj za udeležbo na delavnici je udeležba na webinarju ali predhodno poznavanje sistema GS1.

 
Webinar

Uporaba standardov GS1 pri procesih prevoza gotovine

Webinar

brez kotizacije
Izvedba strokovnega izobraževanja se delno financira z donacijo Banke Slovenije.

Ponedeljek, 9. november 2020, 10:00 - 12:00

Karmen Balantič
E: karmen.balantic@gs1si.org

strokovnjaki GS1 Slovenija
Uporaba standardov GS1 pri prevozu gotovine

Uporaba standardov GS1 pri prevozu gotovine

Na spletnem seminarju boste spoznali pomen standardov GS1, ki se pri logistiki gotovine uporabljajo za označevanje blaga in transportnih enot in standard za elektronska sporočila.

webinar že izveden

 

Vsebina:

  • Osnove sistema GS1 v logistiki gotovine.
  • Princip podeljevanja številk GS1 (GTIN, GLN, SSCC, GSIN).
  • Označevanje transportnih enot s črtno kodo GS1-128.
  • Princip elektronske izmenjave podatkov - CashEDI.
  • Scenariji v logistiki gotovine.
  • Vprašanja in odgovori.

Seminar je namenjen vsem skrbnikom procesov poslovanja z gotovino: zaposlenim v bankah, prevoznikom gotovine, dobaviteljem varnostnih vrečk in upravljalcem trgovskih centrov oziroma gospodarskim subjektom, ki se v praksi srečujete s procesom logistike gotovine.

Transport gotovine je v veliki večini enak transportu kateregakoli blaga v nam bolj znanih preskrbovalnih verigah, s standardnimi procesnimi koraki za naročilo, pripravo, transport in prevzem. Pomembno je, da transakcije gotovine nikakor ne potujejo samo med bankami, ampak tudi med poslovnimi bankami in gospodarskimi subjekti.​ 

Z vami bodo strokovnjaki na področju upravljanja globalnih preskrbovalnih verig, računalniške izmenjave podatkov in standardizacije procesov prevoza gotovine: Roko Staničić, Karmen Balantič in Branko Šafarič.

Strokovnjaki GS1 Slovenija