Specialistična delavnica

Ste uskladili označevanje zdravil z EU direktivo o ponarejenih zdravilih - Falsified Medicines Directive?

9. februar 2019 - zelo pomemben mejnik za vse zaposlene v zdravstvu, farmaciji in distribuciji zdravil v Evropi!

 
Osnovni podatki

Označevanje zdravil po FMD

GS1 Slovenija, učilnica VII.nadstropje, Dimičeva 9, Ljubljana

Člani: 80 EUR (65,57 € + DDV)
Nečlani: 120 EUR (98,36 € + DDV)
 

Četrtek, 14. februar 2019, 9:00 - 11:00

Marija Groznik Stanković
T:+386 1 5898 311
E: marija.groznik@gs1si.org

Marija Groznik Stanković, Matjaž Martini

Zaradi izjemnega zanimanja organiziramo delavnico na kateri se bomo pogovarjali o označevanju (in izzivih) zdravil skladno z EU direktivo FMD in njeno delegirano uredbo.

Teme:

 • Standardi v zdravstvu.

 • FMD - zaščitni elementi in serializacija.

 • Označevanje, identifikacijski ključi.

 • Namen GLN in SGLN in v čem se razlikujeta?

 • Razlika med GTIN in NTIN?

 • Zapis podatkov v 2D kodo.

 • Zagotavljanje dobre berljivosti 2D kode.

 • Preizkus berljivosti 2D kode (verifikacija).

Prijava na dogodek

Smo pripravljeni? So res zagotovljeni osnovni pogoji za izvajanje regulative v praksi?

V soboto, 9. februarja 2019, stopata v veljavo direktiva 2011/62/EU glede preprečevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo (Falsified Medicines Directive - FMD), ki določa pravila za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil in  njena delegirana uredba 2016/161/EC, ki opredeljuje zaščitne elemente na ovojnini zdravil v humani medicini.

Omenjeni regulativi določata tudi vrsto kode in vsebino zapisa v njej. V Evropi bo za označevanje zdravil na recept obvezna uporaba dvodimenzionalne kode (2D). V kodi bo na vsaki posamezni sekundarni ovojnini zapisana globalno edinstvena oznaka, ki sestoji iz šifre zdravila in serijske številke.

Naše standarde si predstavljajte kot DNK oskrbovalne verige. V njih so vsi podatki: kaj, kdaj in kje se je s proizvodi nekaj dogajalo.

Udeležbo na delavnici še posebej priporočamo:

 • Proizvajalcem zdravil, veletrgovcem z zdravili, zastopnikom, lekarnam in ponudnikom distribucijskih storitev v farmacevtski industriji,
 • Ponudnikom in razvijalcem IT rešitev v zdravstveni dejavnosti,
 • Regulatorjem, odgovornim osebam za področje zdravil in medinskih pripomočkov.

   

V neodvisni in nepridobitni organizaciji GS1 Slovenija pripravljamo interaktivno delavnico za VSE zainteresirane. Zakaj? Ker bi nam vsem moralo biti v interesu, da zdravila, ki jih uživamo, niso ponarejena!

Prijava na dogodek

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest preko spletne prijavnice.

Brezplačno parkiranje v parkirni hiši FDV-DPL, Gosarjeva 9, Ljubljana (validiramo parkirni listek!)

NE POZABITE prinesti vzorcev lastnih črtnih kod, če želite, da skupaj ocenimo njihovo berljivost in funkcionalnost.