Označevanje in sleldjivost alkoholnih pijač

Označevanje žganih pijač, vina in piva že stremi k nadomeščanju klasične črtne kode v 2D kodne simbole zaradi širokega spektra podatkov, ki jih zahteva okolje in nova zakonodaja.

Zahteve po zagotavljanje dodatnih informacij o sestavinah, energijski in hranilni vrednosti alkoholnih pijač so tudi ena glavnih novosti nove evropske zakonodaje (Uredba EU 2021/2117), ki stopi v veljavo v letu 2023.

Relativno majhen prostor, ki ga omogoča etiketa izdelka zahteva premišljeno postavitev potrebnih zapisov. Rešitev se kaže v elektronskih etiketah, poznanih pod nazivom "e - label" in uporabo QR kode in GS1 Digital link-a, kar boste podrobneje spoznali na seminarju.

Elektronska etiketa za alkoholne pijače, e-label

Vabimo vas na specialistični seminar z naslovom
Označevanje in sledljivost alkoholnih pijač, ki bo

v četrtek, 24. novembra 2022 ob 10. uri (90 min).

Prijavite se ⇒

Prejmite brezplačna priporočila!

Udeleženci seminarja boste prejeli "Priporočila GS1 za označevanje in sledljivost alkoholnih pijač" v vrednosti 56 €!

Vsebina:

Izzivi pri označevanju alkoholnih pijač

Novosti, ki jih prinaša "Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poimenovanjem Cviček (Ur. list RS, št. 44/2022)" in nova Evropska uredba o označevanju hranilnih vrednosti in seznamu sestavin alkoholnih pijač (Uredba EU 2021/2117)

Rešitve pri označevanju s standardi GS1 (EAN, GS1-128, QR in GS1 Digital Link, ...)

Praktični primeri dobre prakse

Roko Staničić, strokovnjak za upravljanje globalnih preskrbovalnih verig v GS1 Slovenija Boštjan Marušič, predsednik Združenja za žgane pijače in direktor destilarne Broken Bones

Z 8. decembrom 2023 stopi v veljavi nova evropska zakonodaja, ki zahteva zapisan seznam sestavin in hranilnih vrednosti alkoholnih pijač.

Pripravite se na spremembe in si z dobrimi rešitvami zagotovite nemoteno poslovanje in hkrati kakovostne zapise podatkov.

 

 

Označevanje in sledljivost alkoholnih pijač

Evropska unija si prizadeva za poenotenje  predpisov, ki bi s pomočjo evropske zakonodaje zagotavljali potrošnikom kakovostne informacije o hrani in pijači. Interes za poenotenje so pokazali različnimi evropskih proizvajalci vina in alkoholnih pijač in s tem seznanili tudi evropsko komisijo. 

V GS1 Slovenija smo naredili pregled stanja preskrbovalne verige na področju alkoholnih pijač na slovenskem trgu in popis lokalnih zakonodajnih zahtev. Na podlagi spoznanj smo zasnovali priporočila, v katera bodo vključene slovenske posebnosti. 

Cilj je, da se zbere vse posebnosti in pripravi skupni podatkovni model, ki je nujen za učinkovitejše sledenje alkoholnim pijačam od proizvodnje do prodaje v EU.
 

Označevanje in sleldjivost alkoholnih pijač

 

Označevanje in sledljivost alkoholnih pijač 

Specialistični spletni seminar

Člani: 115,00 € + DDV
Nečlani: 172,50 € + DDV

Se želi seminarja udeležiti več oseb iz vašega podjetja?  Kontaktirajte nas!

*Popusti se ne seštevajo - v primeru izpolnitve pogojev za različne popuste, se upošteva najvišji.

Skrajni rok za morebitno odpoved udeležbe je najmanj dan pred izobraževanjem. V primeru kasnejše odjave oziroma če se ne odjavite, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 20,00 EUR + ddv.

Četrtek, 24. november 2022, 10:00 (90 min)

izobrazevanje@gs1si.org

  • Roko Staničić, strokovnjak za sledljivost in upravljanje preskrbovalnih verig v GS1 Slovenija
  • Boštjan Marušič, predsednik Združenja za žgane pijače in direktor destilarne Broken Bones

 

Povezavo do seminarja boste prejeli v e-opomniku pred dogodkom. Na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, vam bomo poslali račun po izvedbi dogodka.

 


Specialistični seminar je v prvi vrsti namenjen podjetjem, ki so udeležena v preskrbovalni verigi alkoholnih pijač (proizvajalci, predelovalci, distributerji, trgovci na veliko, trgovci na drobno, prevozniki) in dobaviteljem programske in strojne opreme, ki mora podpreti označevanje alkoholnih pijač ter pripadajoče embalaže ali transportnih enot. K udeležbi pa vabimo tudi vse zainteresirane za področje označevanja in sledljivosti v preskrbovalni verigi.

 

Zlati sponzor dogodka


Skupina Mercator je ena največjih gospodarskih skupin v Sloveniji in regiji Jugovzhodne Evrope, v okviru Fortenova grupe pa je del največje trgovske mreže v regiji. V  skoraj 500 trgovinah slovenski kupci opravijo 5 milijonov nakupov mesečno. Mercator je tudi največji zaposlovalec v Sloveniji s skoraj 10 tisoč zaposlenimi, prek partnerskega sodelovanja z dobavitelji pa zagotavlja nacionalno, regijsko in lokalno ponudbo. Od slovenskih dobaviteljev Mercator letno odkupi za okoli pol milijarde evrov blaga.

Kupci Mercator radi obiščejo zaradi prijaznosti zaposlenih, širine ponudbe in pestre izbire domačih izdelkov. Kombinacija ponudbe priznanih blagovnih znamk in domačih izdelkov je še bolj ugodna s kartico Pika, ki jo ima v Sloveniji praktično vsako gospodinjstvo. Več boste našli na spletni strani mercator.si.


   Bodite vidni in tudi vi postanite sponzor dogodka!  Pišite nam za ponudbo!

Izkoristite priložnost in se nam pridružite kot sponzor na specialističnem seminarju.

 

 


Organizator si pridržuje pravice do spremembe programa in odpovedi dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščene vse prijavljene osebe. 

S prijavo na dogodek osebe soglašajo, da sme organizator uporabiti vse fotografije ter avdio in video material, ki bi morebiti prikazovale udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske in/ali izobraževalne namene, objave v medijih in na svetovnem spletu ter za namen arhiviranja. Udeleženci se odrečejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki se nanašajo na njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so udeleženci omenjeni ali prikazani.