Publikacije

Za vse, ki vas zanimajo standardi in rešitve GS1, smo zbrali ključne dokumente v slovenskem in angleškem jeziku. Na voljo so tudi informativne brošure in zloženke, v katerih so kratko in jedrnato opisani bistveni elementi sistema GS1.

Tiskani izvod brezplačnih in plačljivih publikacij lahko tudi naročite:

T: +386 1 5898 331 (Lili Bahorič)

T: +386 1 5898 320
E: lili.bahoric@gs1si.org

 

An Introduction to the Global Service Relation Number (GSRN)

GSRN prikazuje globalno enolično označevanje storitvenih razmerij med udeleženci preskrbovalne verige (sprejem pacienta, kartice zvestobe,…)

GS1 UK Solutions:
Asset tracking and management

Zakaj uporabiti GS1 standarde pri sledenju sredstev

Beef Traceability Case Study
(Ireland)

Nekoliko starejši dokument o reševanju sledljivosti mesa na Irskem

Fresh food implementation guide

Dokument o sledljivosti hrane

Global Meat and Poultry Guideline

Priporočila za sledljivost perutnine

Global Traceability Standard

Angleška brošura o standardu sledljivosti

GS1 Application Identifiers

Seznam aplikacijskih identifikatorjev

GS1 in Europe Logistic Label

Pravila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah

GS1 Logistics Label
GS1 Guideline

Navodila za enolično označevanje logističnih enot v preskrbo verigah

GS1 Newcomers to AS2

Dokument za pomoč pri implementaciji AS2 protokola za potrebe elektronskega poslovanja

GS1 Transport & Logistics and Customs
Reference Book - 2014/15

Primeri dobrih praks s standardi GS1 v transportu, logistiki in carini

GS1 UK Solution:
Order-to-cash

Rešitev GS1 Velika Britanija: EDI od naročila do plačila

Invalid pairs of AI

Neveljavne kombinacije aplikacijskih identifikatorjev

GS1 Logistics Interoperability Model Application Standard
Version 1.1

Interoperabilni logistični model (Model povezovanja vseh členov v logističnih procesih)

Mandatory association of AI

Obvezne kombinacije aplikacijskih identifikatorjev

Seafood Traceability - A Practical Guide

Sledljivost morskih sadežev

Standard International Logistic Label - STILL

Standardna mednarodna logistična nalepka-STILL

Traceability brochure

Splošno o sledljivosti

Traceability Case Study
(Rasting Westfleisch Germany)

Primer uporabe standarda GS1 za sledljivost mesa v Nemčiji.

What is GS1?

Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige

Barve in velikosti
EAN-13

Zloženka z osnovnimi napotki za oblikovanje in umestitev črtne kode na maloprodajne izdelke

CashEDI

Uspešnost, varnost in preglednost transakcij z gotovino

Elektronsko poslovanje - od naročila do računa

Primer izmenjave elektronskih sporočil GS1 XML med poslovnimi partnerji

Enostavno do uporabe črtnih kod

Vodnik za nove člane

Globalni katalog GDSN

Z globalnim e-katalogom GDSN do uspešnejšega poslovanja dobaviteljev

GLN - lokacijska številka

GLN se uporablja za identifkacijo pravnih subjektov, njihove organizacijske strukture in lokacij

Globalne lokacijske številke (GLN)

Ključni pripomoček za povečanje učinkovitosti preskrbovalnih verig

Interoperabilnost v digitalnem gospodarstvu

Spoznajte, kako vam lahko standardi GS1 pomagajo do večje učinkovitosti, v boju proti ponaredkom in še več.

Kaj je GS1?

Organizacija GS1 oblikuje in upravlja globalni sistem standardov preskrbovalne verige

Logistična nalepka

Zloženka o zgradbi in pravilnem oblikovanju nalepk in črtnih kod za logistične enote

Merjenje izdelkov

Zloženka z osnovnimi pravili za merjenje maloprodajnih izdelkov, pakiranj in logističnih enot

Označevanje maloprodajnih izdelkov

Povzetek navodil za oštevilčenje in označitev izdelkov, ki so namenjeni identifikaciji na POS

Označevanje škatel in palet z atributivnimi podatki po sistemu GS1

V priporočilih je podan povzetek za označitev enot za katere je potrebno poleg identifikacijskega ključa v okolju distribucije zajeti dodatne podatke (npr. serija/LOT in datumi)

Pravila dodeljevanja GTIN

Zloženka z osnovnimi pravili oštevilčevanja izdelkov

Priporočila za harmonizacijo logističnih procesov

Priporočila za izmenjavo podatkov in informacij med udeleženci in izvajalci logističnih storitev v preskrbovalni verigi

"R"evolucija za vašo prodajo

Simbologija GS1 DataBar za označevanje majhnih izdelkov

Sinhroniziranje podatkov

Omrežje za globalno podatkovno sinhronizacijo podatkov - GDSN

Sledite?

Preverite, katere standarde uporabljajte kot pridelovalec, predelovalec, prevoznik, distributer ali prodajalec, da boste zagotovili sledljivost.

Standardi GS1 v preskrbovalni verigi v zdravstvu

Prikaz področja in načina uporabe standardov GS1 za zagotavljanje sledljivosti, varnosti in učinkovitosti v zdravstvu

Standardi GS1 za brezpapirno preskrbovalno verigo

Namen takega pretoka informacij je odpraviti vse papirne dokumente v postopku od naročila do plačila. To dosežemo z elektronsko izmenjavo podatkov med računalniškimi sistemi. Proces od naročila do plačila obsega šest glavnih korakov. Za zgibanko nam pišite na info@gs1si.org

Zaupanje se začne s sledljivostjo

Kje vse lahko uporabimo standarde GS1 v zagotavljanju sledljivosti, in sicer od začetka preskrbovalne verige – torej od proizvajalcev oziroma dobaviteljev do končnih potrošnikov oziroma pacientov.

Standardi in rešitve za večkanalno trgovino

Zloženka o izzivih digitalne trgovine

Verifikacija črtne kode

Z verifikacijo preprečimo nastanek stroškov zaradi neberljivih črtnih kod

Vrednosti in koristi sistema standardov GS1

Standardi GS1 zagotavljajo okvir, ki omogoča izdelkom, storitvam in informacijam o njih, da se učinkovito in varno gibljejo