Standardi GS1 v zdravstvu

Uporaba globalnih standardov GS1 izboljšuje varnost pacientov, povečuje učinkovitost in ekonomičnost.

V zdravstvu je pozornost usmerjena v varnost uporabnikov zdravstvenih storitev in obvladovanju stroškov. Zdravstvo je globalna dejavnost, zato je uporaba globalnih standardov GS1 ključna za zagotavljanje:

  • varnosti pacientov,
  • preprečevanju napak,
  • nadzoru procesov,
  • zniževanju stroškov.
Zdravstvo

Na zdravstvenem področju so v svetu standardi GS1 zelo razširjeni. Uporablja jih večina deležnikov v celotni zdravstveni verigi, od proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov, distributerjev, veletrgovcev, lekarn, vse do izvajalcev zdravstvenih storitev.

Edinstvena identifikacija


Standardi GS1 zagotavljajo globalno edinstveno identifikacijo zdravil, medicinskih pripomočkov, pacientov, izvajalcev zdravstvenih storitev, posegov, osnovnih in povratnih sredstev, dostavnih in prevzemnih lokacij in zdravstvenih ustanov, organizacijskih enot, oddelkov.

Prednost standardov GS1


Pri razvoju globalnih standardov GS1 za zdravstvo sodelujejo vsi svetovno pomembni proizvajalci, veletrgovci, razvojni medicinski centri, svetovno znane klinike, ipd. Organizacija GS1 sodeluje tudi z vrsto drugih organizacij, kot so: EAHP, Health Level Seven (HL7), ICCBBA, IHTSDO, ISQua, JIC.

Standardi GS1 se razlikujejo od drugih standardov, ker so:

  • Odprti, kompatibilni, medsektorski in interoperabilni
  • Testirani in dokazano uspešni v preko 20 panožnih dejavnostih
  • Enostavni za uporabo
  • njihova uporaba zmanjšuje število napak zdravstvu za okoli 60%

Smernice in standardi GS1


Za globalno edinstveno označevanje izdelkov, storitev, lokacij in oseb in izvajanje sledljivosti so na razpolago smernice in standardi GS1:

Več o standardih GS1 v zdravstvu si lahko ogledate na spletnih straneh GS1 Healthcare.

Primeri dobre prakse


Na povezavi lahko najdete primere dobre prakse uporabe standardov GS1 v zdravstvu po svetu. Večina primerov se nanaša na uporabo standardov GS1 v bolnišnicah po svetu.