Primeri označevanja s sistemom UDI

 

Označevanje na sekundarni oz. stični ovojnini

Primer UDI na stični ovojnini

Medicinski pripomoček je označen z linearno kodo GS1-128, saj je na ovojnini zanjo dovolj prostora.

Odtisnjena je tudi 2D koda GS1 DataMatrix v kateri so zapisani isti podatki kot v linearni kodi.

Iz primera je nazorno razvidno, da je zapis v 2D kodi mnogo kompaktnejši od linearne kode, zato zahteva bistveno manj prostora na ovojnini.

 

 

Majhna oznaka - veliko podatkov

Primer UDI na instrumentu

Simbologija GS1 DataMatrix se uporablja tudi za označevanje direktno na medicinske pripomočku.

S tem je omogočeno upravljanje dragih medicinskih instrumentov od njihove uporabe, čiščenja, sestavljanja setov, sterilizacije do ponovne uporabe.

Pri direktnem označevanju medicinskih pripomočkov/instrumentov zaradi omejene površine običajno uporabljamo identifikator za označevanje (osnovnih) sredstev GIAI.

 

 

 

 

Kalkulator GMN / Basic UDI-DI

Kalkulator GMN Basic UDI-DI

V pomoč pri edinstveni identifikaciji modela medicinskih pripomočkov, vam je na voljo kalkulator GMN ali Basic UDI-DI.

Kalkulator GMN