Zdravstvo in standardi GS1

Z uporabo globalnih standardov GS1 izboljšate varnost pacientov in povečate učinkovitost dela ter ekonomičnost.

V zdravstvu se vedno večja pozornost posveča varnosti pacientov oziroma uporabnikov zdravstvenih storitev in obvladovanju stroškov. Ker je zdravstvo po svoji naravi globalna dejavnost, je uvedba in uporaba globalnih standardov GS1 en od pomembnih načinov, če ne najbolj učinkovitih način zagotavljanja:

  • varnosti pacientov
  • preprečevanja napak
  • nadzora nad delovnimi procesi  in
  • zniževanja stroškov v zdravstvu.
Zdravstvo

Standarde GS1 že uporablja velika večina deležnikov v svetu v celotni verigi od proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov preko veletrgovcev, lekarn do izvajalcev zdravstvenih storitev.

Smernice in standardi GS1


Za globalno edinstveno označitev izdelkov, storitev, lokacij in oseb (pacientov in izvajalcev)  ter izvajanje sledljivosti so na razpolago smernice in standardi GS1:

Več o standardih GS1 v zdravstvu si lahko ogledate na spletnih straneh Healthcare GS1 v Bruslju.

Dobre prakse


Na povezavi lahko najdete primere dobre prakse uporabe standardov GS1 v zdravstvu po svetu. Večina primerov se nanaša na uporabo standardov v bolnišnicah po svetu.

Edinstvena identifikacija


Standardi GS1 zagotavljajo globalno edinstveno identifikacijo zdravil, medicinskih pripomočkov, pacientov, izvajalcev zdravstvenih storitev, posegov pri pacientih, osnovnih in povratnih sredstev, dostavnih in prevzemnih lokacij ter organizacijskih enot v zdravstvenih ustanovah.

Pomen standardov GS1


Pri razvoju globalnih standardov GS1 za zdravstvo sodelujejo vsi svetovno pomembni proizvajalci, veletrgovci in pomembne svetovne klinike. Organizacija GS1 sodeluje tudi z vrsto drugih organizacij, kot so: EAHP, Health Level Seven (HL7), ICCBBA, IHTSDO, ISQua, JIC.

Standardi GS1 se razlikujejo od drugih standardov, ker so:

  • Odprti, kompatibilni, medsektorski in interoperabilni
  • Testirani in dokazano uspešni v preko 20 sektorjih in dejavnostih
  • Enostavni za uporabo
  • Zmanjšujejo število napak zdravstvu za okoli 60%