Standardi GS1 v zdravstvu

V zdravstvu je pozornost usmerjena v varnost uporabnikov zdravstvenih storitev in obvladovanju stroškov.

Ker pa je zdravstvo globalna dejavnost, je uporaba globalnih standardov GS1 ključna za zagotavljanje:

  • varnosti pacientov
  • preprečevanju napak
  • nadzoru procesov
  • zniževanju stroškov

Na zdravstvenem področju so v svetu standardi GS1 zelo razširjeni. Uporablja jih večina deležnikov v celotni zdravstveni verigi, od proizvajalcev zdravil in medicinskih pripomočkov, distributerjev, veletrgovcev, lekarn, vse do izvajalcev zdravstvenih storitev.

Strategija GS1 v zdravstvu 2018-2022

Uporabite moč globalnih standardov GS1 za reševanje izzivov v zdravstvu!

Prednosti globalnih standardov GS1

Pri razvoju globalnih standardov GS1 za zdravstvo sodelujejo vsi svetovno pomembni proizvajalci, veletrgovci, razvojni medicinski centri, svetovno znane klinike, ipd. Organizacija GS1 sodeluje tudi z vrsto drugih organizacij, kot so: EAHP, Health Level Seven (HL7), ICCBBA, IHTSDO, ISQua, JIC.

Standardi GS1 se razlikujejo od drugih standardov, ker so:

  • Odprti, kompatibilni, medsektorski in interoperabilni.
  • Testirani in dokazano uspešni v preko 20 panožnih dejavnostih.
  • Enostavni za uporabo.
  • Njihova uporaba zmanjšuje število napak zdravstvu za okoli 60%.