Zamudne obresti

Na žalost je tako, da marsikateremu računu sledi še en, še bolj nezaželen: račun za obresti. Ta račun ima specifične postavke, v katerih se referencira na neplačane račune in na časovne intervale, v katerih velja ista obrestna mera.

Struktura računa je zato nekoliko specifična:

Na računu, kot je obdelan v primerih, velja scenarij, da je na istem računu za zamudne obresti lahko vključenih več računov, na katere zaračunavamo obresti. To pomeni, da je številka zamujenega računa del postavke.