Veleprodajni račun

Veleprodajni račun je tip računa, kjer partnerja uporabljata s pogodbo dogovorjene nakupne pogoje. Na vsakem računu morajo biti izpostavljeni številka pogodbe, številka dobavnice in nekateri podatki iz dobavnice (kraj dobave, ime prevzemnika ...). 

Pomembna razlika med enostavnim in veleprodajnim računom je v specifikaciji pogodbe ter natančni referenci na dobavnico, za katero velja ta račun. V poslovni praksi ni nobena redkost, da se račun nanaša na več dobavnic, se pravi, da se posamezne postavke nanašajo na različne dobavnice. Takemu računu pravimo zbirni račun in se običajno uporablja enkrat na mesec oziroma periodično. Pri zbirnih računih so tudi vmesne - sintetične - zbirne postavke, ki omogočajo natančnejšo specifikacijo računa.

V nadaljevanju so primeri za tri tipe veleprodajnega računa:

  • Običajni veleprodajni račun
  • Zbirni veleprodajni račun z zbirnimi postavkami
  • Zbirni veleprodajni račun brez zbirnih postavk