Kartični račun v GS1 XML

Račun, s katerim obdelamo nakupe s kreditno kartico oziroma neko drugo vrsto kartice zaupanja, je praviloma zbirni račun, ki ga pošiljamo periodično. Na njem moramo obdelati vse dogodke po datumu in kraju, zato je njegova struktura precej bolj zahtevna, kot pri običajnem računu.

Vidimo, da ima ta račun vedno zbirni del, v katerem se določi zbirne vrednosti posameznih postavk.

Poleg tega mora struktura računa predvideti, da ima prejemnik več nosilcev kartic - pri istem podjetju je več uporabnikov te vrste kartic, podjetje pa od izdajatelja kartic vsak mesec dobi račun za vse dogodke pri vseh nosilcih katice.

Struktura ima torej več možnih oblik, definitivno pa ima več dimenzij.

Med obdelanimi primeri v dokumentaciji je nekaj od možnosti, ki jih lahko uporabimo. Kot uporabnejši model, priporočamo Primer 1C.