Elementarni račun

S pojmom "elementarni" smo označili najenostavnejši račun brez vsake posebnosti. Pri enostavnih oblikah poslovanja je večina računov takega tipa, kjer obračunavamo blago ali storitve, zaračunamo davek in določimo pogoje plačila.

V nadaljevanju je na voljo primer, ki ima naslednjo vsebino:

Primer prikazuje preslikavo tega računa v XML in nekatera pravila, ki pri tem veljajo.