Računalniška izmenjava podatkov - RIP(EDI)

Eno glavnih področij sistema GS1 so standardi na področju računalniške izmenjave podatkov (RIP oziroma EDI - Electronic Data Interchange).

GS1 je na tem področju aktiven od samega začetka, torej že od v 70. let prejšnjega stoletja, kamor segajo tudi začetki standarda GS1 EANCOM. S časom in prakso so se razvili tudi standardi. Danes imamo dva glavna standarda za elektronska sporočila (GS1 EANCOM in GS1 XML), na voljo so profili osnovnih sporočil (profili osnovnih sporočil), ki so skladni s specifikacijimi CEN oziroma UN/CEFACT, vzporedni sistemski standardi, kot sta EPCIS in SmartSearch, podporo drugim standardom, kot je GDSN ...

Danes je uveljavljanje elektronskega poslovanja vedno večja nuja, tudi na področju javne uprave.

Računalniška izmenjava ne more dobro delovati, če nimamo urejene identifikacije. Prav tako je pomembno, da se uvajanja začne postopoma, z najosnovnejšimi poslovnimi dokumenti, šele kasneje pa se osredotočimo na kompleksnejše dokumente in poslovne scenarije.

Vse organizacije GS1 ponujajo pomoč v vseh fazah teh procesov.

 

Kako pričeti?

Na uvedbo e-poslovanja v vašem podjetju se dobro pripravite.
 

Deset korakov do e poslovanja

 

Želite vpeljati eRačun?

Elektronski račun je podatkovna struktura, ki omogoča preslikavo in prenos podatkov o računih med poslovnimi partnerji.

Elektronski račun v praksi