Računalniška izmenjava podatkov - RIP(EDI)

Eno glavnih področij sistema GS1 so standardi na področju računalniške izmenjave podatkov (RIP oziroma EDI - Electronic Data Interchange).

GS1 je na tem področju aktiven od samega začetka nekje v 70-ih letih, kamor spadajo začetki standarda GS1 EANCOM. S časom in prakso so se razvili tudi standardi. Danes imamo dva glavna standarda za elektronska sporočila (GS1 EANCOM in GS1 XML), profile osnovnih sporočil skladne s specifikacijimi CEN oziroma UN/CEFACT, vzporedne sistemske standarde kot sta EPCIS in SmartSearch, podpora drugim standardom kot je GDSN...

Danes je uveljavljanje elektronskega poslovanja vedno večja nuja, kar priča tudi evropska zakonodaja, ki prispeva (ne vedno najbolje) k uvajanju elektronskega poslovanja tudi v javno upravo.

Računalniška izmenjava ne more dobro funkcionirati, če nimamo urejene identifikacije. Prav tako je pomembno, da se uvajanja začne postopoma, z najosnovnejšimi poslovnimi dokumenti, šele kasneje pa v kompleksnejše dokumente in poslovne scenarije.

Vse organizacije GS1 ponujajo pomoč v vseh fazah teh procesov.

 

Kako pričeti?

Na uvedbo e-poslovanja v vaše podjetje se je potrebno dobro pripraviti.
 

Deset korakov do e poslovanja

 

Želite vpeljati eRačun?

Elektronski račun je podatkovna struktura, ki omogoča preslikavo in prenos podatkov o računih med poslovnimi partnerji.

Elektronski račun v praksi