Upravljanje z vračljivo embalažo

Problematika upravljanja z vračljivo embalažo je izjemno široka in praviloma tudi slabo podprta v praksi. Standardi GS1 omogočajo dober pristop, a različna mednarodna praksa, parcialno reševanje problemov, različna zakonodaja in interesi so pripeljali do vrste lokalnih in tudi mednarodnih rešitev, ki med seboj v glavnem niso združljive.

Vsebinsko ločimo

  • Transportno vračljivo embalažo (vozički, palete, sodi, zaboji…)
  • Prodajno vračljivo embalažo (steklenice, pivski sodi…)

V GS1 Slovenija smo v dogovoru s Trgovinsko zbornico Slovenije (TZS) in na pobudo nekaterih večjih trgovskih podjetij pripravili predlog označevanja vračljive embalaže.

S tem smo dosegli nacionalni dogovor za sledljivost prodajne povratne embalaže preko identifikacijske številke GS1 GTIN.

TZS: Identifikacijske številke vračljive embalaže s kavcijskimi vrednostmi

Problematike upravljanja vračljive embalaže


  • Nadzor nad transportno embalažo je težaven že znotraj enega podjetja, kaj šele v procesih izven podjetja (ko enota zapusti okolje lastnika).
  • Vrednost transportne emalaže je razmeroma velika in v podjetja – lastniki take embalaže imajo letne stroške z odpisom izgubljenih kosov (kar po meritvah znaša približno 10% celotne vrednosti transportne embalaže.
  • Za transportno embalažo je pogosto potrebno voditi enake zakonske zahteve po sledljivosti, kot za hitro pokvarljivo blago. Za nekatere transportne enote je pomembno, da so bile razkužene, da so dobile celo certifikat neoporočnosti (recimo palete pri izvozu v Avstralijo ali Novo Zelandijo).
  • Prodajna povratna embalaža povzroča težave pri knjiženju in elektronskem poslovanju. Težava je v označevanju naročenega blaga, saj na naročilnici naročimo blago, ne pa tudi embalažo.
    Na primer: pri naročanju steklenic mineralne vode kupec naroča vsebino, poleg nje pa dobi tudi embalažo. Identifikacijska številka naročenega blaga velja samo za vsebino, ne pa tudi za embalažo, s katero se kasneje posluje ločeno. Takšna embalaža je lahko izgubljena ali uničena, potrebno pa jo je materialno in finančno razknjižiti. Brez ustrezne skupne identifikacije je takšen proces zelo zahteven.

Palete kot vračljiva embalaža


Označevanje palet je nehvaležen posel, saj so podvržene različnim spremembam, poškodbam, popravilom, rekonstrukcijam, …. Za nekatere palete se zahteva certifikat o biološki neoporečnosti. Nekatere so lastniške in jih partner zahteva nazaj.

Metod rešitev sledenju palet je več, ponujajo se tudi različni ponudniki storitev distribucije palet kot sta EPAL in CHEP.

Več o tem: